Petek, 30 september 2022
Iskanje

Za slovenske oz. dvojezične šole skoraj dva milijona evrov

Inovativnost: za šole v FJK iz NOO dobrih 33 milijonov evrov

FJK |
10. avg. 2022 | 20:13
Dark Theme

Iz Načrta za okrevanje in odpornost bo v okviru t.i. načrta Šola 4.0 bo za večstopenjske in drugostopenjske srednje šole v Furlaniji - Julijski krajini namenjenih 33,36 milijona evrov za ureditev inovativnih učilnic in laboratorijev za digitalne poklice prihodnosti. Od te vsote bo 1.808.697,66 evra namenjenih šolam s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem oz. Dvojezični večstopenjski šoli Pavla Petričiča v Špetru.

Načrt Šola 4.0 predvideva program didaktične inovativnosti, na podlagi katerega bi na šolah imeli bolj interaktivne učne ure z večjo soudeležbo dijakinj in dijakov, za kar je za vso Italijo namenjenih 2,1 milijarde evrov. Za FJK je za oblikovanje inovativnih učilnic oz. učilnic nove generacije namenjenih 24.705.881,04 evra, za digitalne laboratorije pa 8.656.172,82 evra. V prvem primeru bo vsaka večstopenjska oz. drugostopenjska (višja) srednja šola lahko vsaj polovico obstoječih učilnic po lastni presoji preuredila za nov način poučevanja z digitalnimi napravami ter brezžično oz. kabelsko povezavo. V drugem primeru bodo denar koristile le drugostopenjske srednje šole, ki bodo tako oblikovale laboratorije, v katerih bodo dijakinje in dijaki lahko razvijali digitalne kompetence na različnih področjih, kot so npr. robotika, umetna inteligenca, spletna varnost in digitalna komunikacija.

Za slovenske oz. dvojezične šole v FJK je namenjenih 942.631,26 evra za inovativne učilnice in 866.066,40 evra za digitalne laboratorije. Glede prvih bo na Goriškem največ prejela Večstopenjska šola Gorica (119.226,09 evra), nato VŠ Doberdob (89.419,57) ter licej Gregorčič in zavod Cankar (vsak po 55.887,23 evra). Na Tržaškem bo največ dobila VŠ Opčine (108.048,64 evra), sledijo VŠ Pangerc iz Doline (78.242,12 evra), VŠ Bartol od Sv. Ivana (74.516,31), VŠ Nabrežina (70.790,49) in VŠ Sv. Jakob (33.532,34 evra). Med višjimi srednjimi šolami bo največ dobil licej Prešeren (78.242,12 evra), sledijo zavod Stefan (59.613,04) ter licej Slomšek in zavod Zois (vsak po 37.258,15 evra). Na Videmskem bo dvojezična šola Petričič koristila 44.709,78 evra. Za ureditev digitalnih laboratorijev bo na Goriškem zavod Cankar prejel 164.644,23 evra, licej Gregorčič pa 124.044,57 evra. Na Tržaškem bosta zavod Stefan in Zois prejela vsak po 164.644,23 evra, liceja Slomšek in Prešeren pa vsak po 124.944,57 evra.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava