Sreda, 10 avgust 2022
Iskanje

Repini: Občina naj spodbudi ovrednotenje vojašnice pri Banih

Tržaška slovenska občinska svetnica Demokratske stranke vložila svetniško vprašanje

Bani |
16. feb. 2021 | 10:37
Dark Theme

Tržaška občinska uprava naj stopi v stik z agencijo za javno dobro in deželno upravo Furlanije - Julijske krajine za sanacijo in ovrednotenje območja opuščene vojašnice Monte Cimone pri Banih, kot je bilo maja lani dogovorjeno v okviru obravnave svetniške pobude občinske svetnice Demokratske stranke Valentine Repini, ki je s svetniškim vprašanjem zopet opozorila na vprašanje nekdanje banovske vojašnice.

Kot ugotavlja občinska svetnica, izkušnja pandemije kliče k uvajanju novih pristopov upravljanja občinskega ozemlja tudi s prenovo opuščenih in degradiranih območij v korist lokalnemu prebivalstvu. Zato je slovenska svetnica DS lani vložila svetniško pobudo o okoljski sanaciji in ovrednotenju območja opuščene vojašnice Monte Cimone, pri čemer je pozvala občinsko upravo, naj sproži postopek za regeneracijo največjega opuščenega območja na tržaškem ozemlju s prenosom lastnine, izvedbe okvirnega finančnega načrta za sanacijo in prenovo ter s preverjanjem možnosti pridobivanja evropskih nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov za obdobje 2021-2027 pri Deželi FJK.

Zaradi visoke naravne vrednosti območja je pomembno, da se gozdne površine čim prej namenijo javni uporabi, kar predstavlja prvi korak v smer premoščanja stanja opuščenosti, meni Valentina Repini. Lani je predlagala tudi ustanovitev delovne skupine za pogajanja za prenos lastništva in izdelavo študije glede morebitnih stroškov za sanacijo in preureditev območja tako z okoljskega kot z operativnega vidika. Njeno pobudo so takrat podprli domala vsi člani občinske komisije in tudi pristojni občinski odbornik Lorenzo Giorgi, vendar se potem o vprašanju še ni razpravljalo v občinskem svetu, zato svetnica DS s svojim sedanjim vprašanjem želi izvedeti, kakšna je trenutna situacija.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava