Sobota, 15 december 2018
Iskanje

OPOZORILO

Rezultati anket nimajo statistične veljave. Ankete so namenjene vsem, vendar pa ne gre za znanstveno obdelan vzorec. Bralcem samo nudijo možnost, da izrazijo svoje mnenje o določeni temi. Rezultati v odstotkih ne upoštevajo decimalk, zato je možno, da je v nekaterih primerih seštevek večji od 100.


Sanela Čoralič

Lepo je slišati, da imamo v Trstu otroško bolnišnico, v katero se zatekajo tudi bolni otroci iz drugih regij. Lepo je brati, da imamo programe za starejše...