Torek, 18 junij 2024
Iskanje

OGLAŠEVANJE V PRIMORSKEM DNEVNIKU | PUBBLICITÀ SUL PRIMORSKI DNEVNIK

 

Tmedia Srl

 

UL.| VIA MALTA, 6

34170 GORICA | GORIZIA

TEL. 0039 0481 32879

E-MAIL: PRIMORSKI@TMEDIA.IT

 

Oglaševanje zajema vse oglase namenjene prodaji, promociji produktov ali storitev, dogodkov ter drugih profitnih ali ne-profitnih aktivnosti. Sem spadajo tudi oglasi uradov javne uprave, bančnih fundacij, sindikalnih organizacij in katerekoli no-profit organizacije kot so kulturna in športna društva.. Ta vrsta oglaševanja omogoča objavo barvnih oglasov, ki vsebujejo besedila in grafične vsebine v formatih, ki jih predvideva postavitev dnevnika.

 

Za oglaševanje v TISKANI izdaji, KLIKNITE TUKAJ

Za oglaševanje na SPLETNEM mestu, KLIKNITE TUKAJ

 

Sono considerati annunci commerciali tutti gli annunci pubblicitari finalizzati alla vendita e/o alla promozione di prodotti e servizi, promozione di eventi e ad altre attività di comunicazione / promozione, nonché le attività facenti capo a enti della Pubblica Amministrazione, fondazioni bancarie, organizzazioni sindacali, organizzazioni no-profit come associazioni e club culturali e sportivi. Gli annunci commerciali prevedono la possibilità di pubblicare testo e contenuti grafici a colori, in tutti i formati previsti dall'impaginazione del quotidiano.

 

Per la pubblicità sul QUOTIDIANO (versione cartacea), CLICCA QUI

Per la pubblicità sul ON-LINE (versione web), CLICCA QUI

 

UL.| VIA DEI MONTECCHI 6

TRST | TRIESTE

TEL. 0039 040 7786391

E-MAIL: OGLASITS@PRIMORSKI.EU

 

UL.| VIA GARIBALDI 9

GORICA | GORIZIA

TEL. 0039 0481 356391

E-MAIL: OGLASIGO@PRIMORSKI.EU

 

OSMRTNICE, ČESTITKE V OKVIRJU IN PLAČLJIVI OGLASI

 

Nekomercialno oglaševanje zajema objave osmrtnic, sožalj, zahval, obletnic smrti, čestitk v okvirju, malih poslovnih oglasov. Nekomercialno oglaševanje omogoča objavo črno-belih oglasov, sestavljenih iz besedila in omejenih grafičnih elementov ter v formatih, ki jih dnevnik namenja tovrstnemu oglaševanju.

 

ZA INFORMACIJE KLIKNITE TUKAJ

 

 

NECROLOGI, AUGURI IN CORNICE E PICCOLI ANNUNCI

 

Sono considerati annunci non commerciali solo ed esclusivamente gli annunci che comprendono necrologi, condoglianze, ringraziamenti, anniversari di morte, annunci di auguri (in cornice), piccoli annunci (in testo). Gli annunci non commerciali prevedono la possibilità di pubblicare solo testo e contenuti grafici limitati, in scala di grigi (bianco e nero) e nei soli formati ad essi preposti nell'impaginazione del quotidiano.

 

PER INFORMAZIONI CLICCA QUI