Nedelja, 26 maj 2024
Iskanje

ZADRUGA PRIMORSKI DNEVNIK

SOCIETA’COOPERATIVA PER AZIONI – DELNIŠKA ZADRUGA

 

SEDEŽ: ULICA MONTECCHI 6 – 34137 – TRST

DAVČNA ŠTEVILKA, DDV IN ŠT. REGISTRA PODJETIJ V TRSTU: 00924570328

EL. POŠTA: zadruga@primorski.eu

R.E.A. TS – 111342 | USTANOVNI AKT 01/03/1997


Primorski dnevnik je za Slovence v Italiji veliko dejanje: intelektualno, jezikovno, organizacijsko in finančno. Zaradi njegovega temeljnega pomena za življenje manjšine in ohranitev slovenske pisane besede je bilo v obstoj dnevnika skozi vse povojno obdobje vloženih izjemno veliko naporov. Zadruga Primorski dnevnik je nastala kot izraz množične volje Slovencev v Italiji, da ohranijo svoj časopis, ko mu je v letu 1997, po hudi krizi, ki je sledila propadu Tržaške kreditne banke, grozila ukinitev. Prvič v povojni zgodovini so načrt o zadrugi podprle vse slovenske komponente Slovencev v Italiji, stekla je množična akcija včlanjevanja, ki je bila stvaren dokaz velike navezanosti ljudi na svoj časopis. Množična zadruga bralcev in naročnikov, ki šteje krepko preko dvatisoč članov, je tako postala dejanski lastnik časopisa, njegovo upravljanje pa je zadruga zaupala založniškemu podjetju DZP - PRAE.

Zadruga Primorski dnevnik je edini lastnik založniške družbe DZP - PRAE in lastnik glave Primorski dnevnik, ki jo DZP - PRAE upravlja na podlagi najemniške pogodbe. Glavna značilnost zadruge je, da odraža lastništvo, ki je porazdeljeno med vse člane, članstvo pa je odprto vsem pripadnikom slovenske manjšine. Število članov je neomejeno, pravila delovanja zadruge pa določa statut, v katerem so navedeni tudi postopki za sprejemanje novih članov. Zadruga ima vsako leto občni zbor, na katerem ob predsedniškem poročilu o delovanju objavi tudi bilanco. Predsednik, upravni svet in nazdorni odbor zadruge se volijo na občnem zboru vsake tri leta.

Namen in cilji zadruge so navedeni v statutu, glavni razlog njenega obstoja pa je zagotavljanje pogojev za redno izhajanje Primorskega dnevnika in jamstvo za pluralnost informacije, ki mora temeljiti na profesionalnosti. Upravni svet zadruge ima politično-institucionalno funkcijo in določa glavne smernice upravljanja časopisa, založniško podjetje DZP - PRAE in Zadruga Primorski dnevnik pa skupaj obravnavata vsa vprašanja, ki so ključnega pomena za obstoj in razvoj časopisa.


POSTANI ČLAN ZADRUGE PRIMORSKI DNEVNIK!

Izpolni prijavnico

in pošlji na zadruga@primorski.eu


UPRAVITELJI:

 

Kocijančič Igor (predsednik), Hlede Filip (podpredsednica), Passon Alida, Sosol Aljoša, Gruden Rado, Pahor Fabio, Kravos Neža, Viola Mirna, Ban Tomaž (upravitelji)

 

NADZORNIKI:

 

Valentič Boris (predsednik), Gantar Roberto, Svara Tjaša (efektivni nadzorniki)