Nedelja, 23 junij 2024
Iskanje

LASTNIK: ZADRUGA PRIMORSKI DNEVNIK D. Z.

 

ZALOŽNIK: DRUŽBA ZA ZALOŽNIŠKE POBUDE DOO - PROMOZIONE ATTIVITA EDITORIALE SRL

 

ODGOVORNI UREDNIK: IGOR DEVETAK

TISK: Stampa Venezia srl, Rim, podružnica Mestre (VE)

REKLAMNA AGENCIJA: TMEDIA DOO

SPLETNA STRAN: http://www.primorski.eu

HOUSING SPLETNIH STREŽNIKOV: Gruppo Euris S.p.A.


Primorski dnevnik izhaja šestkrat tedensko, od torka do nedelje, v formatu tabloid.


Osrednja redakcija je v Trstu; poleg dodatne redakcije v Gorici ima Primorski dnevnik še dopisništvi v Čedadu in Celovcu.


Glava Primorski dnevnik je bila registrirana na sodišču v Trstu pod št. 14 dne 6.12.1948. 

Družba DZP - Prae izdaja Primorski dnevnik na podlagi najemniške pogodbe, sklenjene z Zadrugo Primorski dnevnik, ki je lastnik glave časopisa in edini družbenik podjetja. S to pogodbo je Zadruga dodelila družbi DZP Prae nalogo, da skrbi za izdajanje časopisa Primorski dnevnik. 


Poslovanje družbe DZP Prae je zato osredotočeno na opravljanje vseh dejavnosti, ki se nanašajo na izdajanje časopisa Primorski dnevnik ob upoštevanju vsebinskih smernic in strateških navodil, ki jih je družbi dodelila Zadruga Primorski dnevnik.


Naziv družbe/ragione sociale: Promozione Attività Editoriale srl con unico socio ali Družba za založniške pobude doo z enim družabnikom
skrajšano/abbr.: Prae srl - DZP doo
Sedež/sede: Ulica/Via Montecchi 6, 34137 Trst - Trieste
Tel.: 0039 040 7786380
Faks: 0039040 7786381
El. Pošta: prae@primorski.eu
Spletna stran: https://www.primorski.eu
Družbena glavnica/capitale sociale: € 1.550.000,00 vplačana v celoti/int. versato


Št. vpisa v seznam podjetij v Trstu, št. DDV in d. št./N. registro imprese di Trieste, N. P. IVA e C. F.: 00830510327
Št. vpisa v Ekonomski administrativni seznam/REA: 103506

Družba DZP Prae je članica Italijanske zveze časopisnih založnikov FIEG ter Evropske zveze manjšinskih časopisov MIDAS


Družba DZP Prae je vpisana v ROC (Registro operatori di comunicazione) pod številko 2349


VODSTVO DRUŽBE:

Družbo DZP - Prae vodi petčlanski upravni odbor, ki ga imenuje Zadruga Primorski dnevnik, ter prokurist družbe

 

UPRAVNI ODBOR:

Aleksander Koren (predsednik), Alenka Obad (podpredsednik), Rado Race (upravitelj), Fabio Pahor (upravitelj), Tereza Pertot (upravitelj), Štefan Semen (prokurist)

 

NADZORNI SVET:

Martina Malalan (predsednica), Roberto Novello (nadzornik), Aldo Cunja (nadzornik)

 

Podjetje je dne 1.10.2019 skupno imelo 32 zaposlenih s pogodbo za nedoločen čas; poleg odgovornega urednika in prokurista družbe je bilo na seznamu zaposlenih 18 novinarjev ali publicistov ter 12 zaposlenih v fotokompoziciji, tajništvu redakcije in upravi.