Torek, 16 avgust 2022
Iskanje

OPOZORILO

Rezultati anket nimajo statistične veljave. Ankete so namenjene vsem, vendar pa ne gre za znanstveno obdelan vzorec. Bralcem samo nudijo možnost, da izrazijo svoje mnenje o določeni temi. Rezultati v odstotkih ne upoštevajo decimalk, zato je možno, da je v nekaterih primerih seštevek večji od 100.


Aleksander Koren

Politično gledano je bila povojna Italija vedno razdeljena na pol. Vse od prelomnih volitev leta 1948, ki so pomenile začetek več kot 40-letne prevlade...