Torek, 19 januar 2021
Iskanje

OPOZORILO

Rezultati anket nimajo statistične veljave. Ankete so namenjene vsem, vendar pa ne gre za znanstveno obdelan vzorec. Bralcem samo nudijo možnost, da izrazijo svoje mnenje o določeni temi. Rezultati v odstotkih ne upoštevajo decimalk, zato je možno, da je v nekaterih primerih seštevek večji od 100.


Aleksander Koren

Spomnimo se: sedanja italijanska vlada je konec poletja 2019 nastala v znamenju gesla »zaustavimo desnico«. Razlogi za oblikovanje nenaravnega rumenordečega...