Petek, 23 oktober 2020
Iskanje

OPOZORILO

Rezultati anket nimajo statistične veljave. Ankete so namenjene vsem, vendar pa ne gre za znanstveno obdelan vzorec. Bralcem samo nudijo možnost, da izrazijo svoje mnenje o določeni temi. Rezultati v odstotkih ne upoštevajo decimalk, zato je možno, da je v nekaterih primerih seštevek večji od 100.


Albert Voncina

Medtem ko Evropska unija poziva k nadaljnjemu usklajevanju zajezitvenih ukrepov proti novemu koronavirusu, je skupni imenovalec bolj ali manj vseh držav...