Nedelja, 19 maj 2024
Iskanje

Bratje Italije

Na vaša vprašanja odgovarjajo jezikovni svetovalci in svetovalke ter članice in člani Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik

Oreh |
9. mar. 2024 | 18:36
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
jezik@primorski.eu

Mene pa zanima, kako sklanjamo v slovenščino prevedeno ime stranke Bratje Italije: na srečanju ni bilo predstavnikov Bratov Italije ali predstavnikov Bratje Italije? Pa tudi to, ali kljub temu lahko in kdaj uporabljamo izvirno italijansko ime Fratelli d’Italia.

Vaše vprašanje zadeva več jezikovnih zadreg – v prvi vrsti gre za vprašanje sklanjanja lastnega imena in uporabe imenovalnega prilastka, (ne)prevajanja imena v slovenščino, sreča (ali nesreča) pa je hotela, da je že sam samostalnik brat v množini varianten, saj se pojavljata obliki bratje in brati. Pa se najprej lotimo najlažje stvari, tj. množinske oblike. Če preverimo razmerje v referenčnem korpusu slovenščine Gigafida, lahko vidimo, da je razmerje med oblikama bratje in brati (v imenovalniku množine) približno 6 : 1, pri čemer se oblika brati uporablja v manj formalnih kontekstih, zveza Bratje Italije pa seveda meri na bolj formalen prizvok.

Pregibanje tovrstnih zvez pa je bistveno trši oreh. Pri sklanjanju se oziramo predvsem na to, ali gre pri določenem poimenovanju za imenovalni prilastek ali ne, tj. ali je pred zvezo Bratje Italije še občnoimensko dopolnilo, ki opisuje, za kaj pri tem poimenovanju sploh gre, in če se znova obrnemo na korpus Gigafida, lahko vidimo, da se ob tej zvezi pojavlja izključno dopolnilo stranka, in to v skoraj tretjini primerov.

Pa si poglejmo, kako sklanjamo to zvezo.

a) Kadar zveza Bratje Italije nastopa kot imenovalni prilastek, je ne sklanjamo (predstavnikov stranke Bratje Italije), ker se v tem primeru sklanja že prvi, občnoimenski del (stranka). Imenovalni prilastki so torej nesklonljivi. Če bi v tem primeru sestavino bratje sklanjali, bi dobili zvezo predstavnikov stranke bratov Italije, kar bi pomenilo, da gre za stranko, ki zastopa interese vseh v Italiji živečih bratov, kar seveda ni smiselno.

b) Če zveza ne nastopa kot imenovalni prilastek, jo sklanjamo (Na sestanku ni bilo predstavnikov Bratov Italije; senatorka Lavinia Mennuni iz vrst Bratov Italije).

To pravilo velja v primerih, ko je ena sestavina zveze dopolnilo, druga pa jedro (npr. Hotel Turist → Hotela Turist). Če sta obe sestavini enakovredni, je pregibanje bistveno bolj arbitrarno in odvisno od rabe (npr. Toyota Celica → Toyote Celice, Fiat Panda → Fiata Pande, zelo pogoste so tudi tvorbe tipa Fiat Pande).

Vaše vprašanje glede (ne)prevajanja imena pa ni vezano na pravopisno-slovnične zakonitosti, temveč jezikovno politiko in vsaj v določeni meri tudi slog, bi pa vsekakor priporočili dosledno prevajanje zveze, saj bi bila sicer številnim govorcem slovenščine nerazumljiva, razen če zvezo navedete recimo v oklepajih ob slovenskem prevodu, tako da je jasno, da gre za prevod.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava