Četrtek, 20 junij 2024
Iskanje

Šumniki si vse bolj utirajo pot

Podjetje PagoPA je usposobljeno za uporabo slovenskih črk pri spletnem plačevanju, postopek izdajanja prometnih dovoljenj s pravilno zapisanimi imeni in priimki pa je brezplačen

Rim |
30. maj. 2024 | 6:25
Dark Theme

Z uporabo šumnikov pri plačevanju dajatev javnim upravam po spletu s sistemom PagoPA ni težav, saj je podjetje PagoPA, ki izvaja to storitev, že zdaj opremljeno, da v računalniškem sistemu lahko pravilno zapiše besede, kot so imena, priimki, namen plačila idr., ki bi vsebovale slovenske (pa tudi nemške) črke. Tudi na javnem registru vozil pa je možno dobiti, ob spremembi imena oz. priimka v slovensko obliko, prometno dovoljenje s slovenskimi črkami, pri čemer je postopek brezplačen. To so zadnje novosti v zvezi z možnostjo uporabe šumnikov, ki prihajajo iz državne oz. javne administracije, potem ko so to vprašanje obravnavali na področnem srečanju na tržaški prefekturi preteklega 5. aprila.

Takrat so poleg ostalih tem sicer bežno obravnavali tudi vprašanje pravilnega zapisovanja šumnikov pri spletnem plačevanju s sistemom PagoPA, kjer se je, tako je bilo rečeno, že zgodilo, da šumniki niso bili upoštevani oz. je prišlo celo do popačenja priimka. V tem smislu je bilo obveščeno notranje ministrstvo, točneje direktorat za državljanske pravice, državljanstvo in manjšine pri oddelku za državljanske svoboščine in priseljevanje, ki je preteklega 9. maja pisal podjetju PagoPA. Kot izhaja iz dopisa vodje direktorata Fabrizia Orana, je podjetje odgovorilo, da se težave verjetno nanašajo na tiskanje obvestil o plačilu dajatev, kar pa ni v pristojnosti podjetja. Le-to je vsekakor poskrbelo za posodobitev smernic za oblikovanje tovrstnih obvestil, pri čemer je posebej opozorilo ustanove in njihove tehnološke partnerje na obvezo, naj uporabljajo kodo UTF-8, ki podpira vse karakterje Unicode, vključno s slovenskimi šumniki (č, š in ž) ter nemškimi črkami (ä, ö, ü in ß). Poleg tega je o problematiki težav pri pravilnem zapisovanju šumnikov oz. vsebini pisma tržaške prefekture obvestilo tudi vse uprave in partnerje z namenom, da se zadeva uredi. Samo podjetje PagoPA lahko vsekakor zagotovi pravilno zapisovanje šumnikov pri plačilnih operacijah.

Pozitivne novosti prihajajo tudi s področja pravilnega zapisovanja šumnikov na prometnih dovoljenjih, ki jih po novem ne izdaja več urad za promet (Motorizzazione civile), ampak javni register vozil (Pubblico Registro Automobilistico). Kot izhaja iz pogovorov med Semoličem in vodjo deželnega urada za promet Angelom Vivo, je postopek brezplačen, poteka pa v dveh fazah: v prvi fazi se prosilec obrne na urad za promet in priloži vso potrebno dokumentacijo, ki dokazuje spremembo imena oz. priimka v slovensko obliko. Zatem urad izda t.i. »pripravni« dokument, s katerim se prosilec potem obrne na urad javnega registra vozil, kjer mu naposled izdajo prometno dovoljenje s pravilno zapisanim slovenskim imenom in priimkom.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava