Nedelja, 26 maj 2024
Iskanje

Fake news v slovenščini

Na vaša vprašanja odgovarja jezikovni svetovalec in član Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Damjan Popič

2. apr. 2022 | 8:00
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Pozdravljeni, tokrat vam ponujam bolj sočasno vprašanje. Kako sklanjamo v slovenščini fake news? In še s tem povezan pojem, ki ga srečujem v časopisju: pišemo post-reality ali kako to slovenimo?

Hvala, vaš zvesti bralec.

Res ste zastavili vprašanje, ki je izjemno aktualno in relevantno, saj so lažne novice v precejšnji meri del naše trenutne resničnosti (oziroma neresničnosti). Pa gremo kar od začetka – vprašanje, kako fake news sklanjamo, se deloma navezuje na enega naših prejšnjih kotičkov, v katerem smo se bodli z Dončićevimi Mavericksi, in sicer gre za vprašanje, kako oz. ali sklanjamo tuja (večbesedna) poimenovanja, ki so v izvirnem jeziku (v našem primeru v angleščini) že tako ali drugače pregibana. Medtem ko Maverickse torej sklanjamo, čeprav imajo v angleščini že množinski -s, pa je pri fake news zadeva nekoliko drugačna, saj ne gre za poimenovanje ekipe ali glasbene skupine (Lakersi, Rolling Stonesi), ki bi ga lahko sklanjali tudi v slovenščini. Obenem je tudi v angleščini samostalnik news izjema, saj je po zgradbi množinski, po rabi edninski, hkrati pa je tudi neštevni samostalnik. Po slovenskem pravopisu tovrstnih besednih zvez ne sklanjamo (npr. Na oblast je prišel s fake news!), kar izkazuje tudi raba v korpusu Gigafida 2.0, kjer najdemo zgolj osnovno, nepregibano obliko.

Hkrati pa je res tudi, da zveza fake news v rabi ni pogosta, zgolj v določeni meri v preteklem poročanju o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. V slovenščini se je medtem za ta žalostni koncept povsem uveljavil izraz lažne novice, ki je v rabi bistveno pogostejši (razmerje med fake news in lažnimi novicami znaša okoli 1:15). Kot zanimivost naj omenimo, da se je v letih 2021 in 2022 v Primorskem dnevniku fraza fake news znašla 25-krat, lažne novice pa so se v dveh letih pojavile 136- krat – to informacijo vam lahko zaupamo zaradi prijaznosti uredništva, ki nam je besedila zadnjih dveh let zaupalo v raziskovalne namene. V korpusu Gigafida 2.0 smo zaman iskali tudi zvezo post-reality, smo pa našli 13 primerov zapisa post-truth. V rabi se glede na rabo pojavlja več ustreznic: poresničnost (13-krat), postresnična realnost (11- krat), postfaktičen (45-krat) in postresnica (20-krat). Ob pogledu na vse različno besedje, povezano s časom, ko tudi resnica ni več tako zelo modna, smo Slorijevi jezikovalci zelo veseli, da se vam smemo javljati iz dnevnika, ki prinaša preprosto in zgolj – novice!

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava