Ponedeljek, 20 maj 2024
Iskanje

Jestvine zamejska posebnost?

Na vaša vprašanja odgovarjajo jezikovni svetovalci in svetovalke ter članice in člani Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik

16. mar. 2024 | 18:49
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
jezik@primorski.eu

Pozdravljeni, prejšnji dan sem se peljala mimo trgovine z napisom »Alimentari Jestvine« in sem se spraševala, ali spadajo »jestvine« med zamejske posebnosti ali je to sprejemljiv izraz.

Naj takoj povemo, da ima beseda jestvina praslovanske korenine. Še pred nekaj desetletji pa je bila lastno ime podjetja z živili na Primorskem, ki ga je kasneje kupil poslovni sistem Mercator. Tako da leksem jestvina ni (bil) v rabi le v zamejstvu in ni pridobil posebnega razlikovalnega pomena pri nas.

Nekatere besede, ki jih sicer najdemo v slovarju, se v praksi izgubljajo. K takim sodi tudi današnja dilema jestvina. Če opisujemo staro trgovinico z živili, uporaba besede ni sporna. A če se nanašamo na moderno verigo oz. distribucijo, potem vseeno raje recimo, da je to trgovina z živili (ne z jestvinami).

Tudi naš jezikovni svetovalec Loris, ki domuje na portalu Jezik na klik, nam zna svetovati glede leksema jestvina. Če iščemo prevod za npr. alimento, alimentari, cibo, pasto, se raje odločimo za prevedke kot hrana, jed, obrok, živilo, na primer trgovina z živili, nas pouči. Raba samostalnika jestvina je redka, v kolokaciji z besedo trgovina se pojavlja skoraj izključno v lokalnem okolju.

S pomočjo Korpusnika, ki povzema in združuje podatke različnih korpusov, lahko vidimo, da je raba besede močno upadla (za 105 %) v zadnjih 30 letih. Tudi v korpusu pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0 smo preverili rabo samostalnika in čeprav se beseda pojavi 428 krat, takoj opazimo, da se približno polovica nanaša na lastno ime podjetja (Jestvina).

Skratka, beseda jestvina ni prepovedana, ne nosi nobene oznake za zaznamovanost (kot lahko preverite na portalu Fran) in ni tipična za zamejski prostor (kot bi lahko rekli za npr. »stalež« ali »bulizem«), vendar je za osrednjeslovenski prostor njena raba arhaična in jo zato odsvetujemo. Sam portal nam ponuja sinonima »jed« oziroma »trgovina«. Zelo verjetno nas bodo vsi razumeli, če besedo uporabimo, čeprav iz aktivne rabe izginja. Kot večkrat poudarjamo člani skupine SLORIjezik, nobena beseda ni »prepovedana«. Jezikovni nasveti služijo le ohranjanju stika s slovenščino v rabi in »vseslovenskega« razumevanja brez pretiranega čudenja.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava