Sobota, 24 februar 2024
Iskanje

Pomenska razlika: tehnični, tehniški, tehnološki

Na vaša vprašanja odgovarjajo jezikovni svetovalci in svetovalke ter članice in člani Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik

2. dec. 2023 | 8:00
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
jezik@primorski.eu

Dober dan,
zanima me, kdaj uporabljamo pridevnike tehnični, tehniški in tehnološki, tehnologični. Je med njimi kaka razlika?

Začnimo kar pri najlažjem primeru. Beseda tehnologičen (tehnologični) v slovenščini ne obstaja – ne najdemo je ne v referenčnem korpusu Gigafida (https://viri.cjvt.si/gigafida), ne v Korpusu akademske slovenščine KAS, ne v slovarjih na portalu Fran.si. Skratka, nikjer. Mogoče bi se komu lahko zdela ustrezen prevod za italijanski izraz tecnologico, a tega prevajamo v slovenščino s terminom tehnološki.

Kaj torej pomeni tehnološki? Tehnološko je vse, kar se nanaša na tehnologijo, torej na (celoten) postopek kakega dela, predvsem za pridobivanje nečesa s strojno opremo. Pomen je razčlenjen v SSKJ2, pri razlagah pa nekoliko pogrešamo rabo pridevnika v vsakdanjem sporazumevanju – to lahko razberemo iz analize običajnih pojavitev besed v okolici (https://viri.cjvt.si/kolokacije/slv/). Skratka, danes je beseda tehnologija pogosto sopomenka za strojno in programsko opremo, predvsem računalnike: »Na vso to tehnologijo se prav nič ne spoznam,« bomo rekli.

Zdaj pa k razlikovanju tehnični : tehniški.

V Jezikovni svetovalnici ZRS SAZU (https://svetovalnica.zrc-sazu.si/) najdemo kar nekaj vprašanj in odgovorov o tej temi, kar pomeni, da ima z razločevanjem med pridevnikoma veliko uporabnikov in uporabnic težave. To je povsem razumljivo, saj gre za besedotvorno dvojnico: oba pridevnika sta nastala iz istega samostalnika (tehnika) in se razvila v dve smeri. Kot vsaka družbena praksa je tudi jezik ... gospodaren: v primerih takih dvojnic se ali ena raba izgubi na račun druge ali pa vsaka pridobi nekoliko drugačen pomenski odtenek.

Taka usoda je doletela pridevnika tehniški in tehnični, diferenciacija med njima pa je sodobna zadeva in jo lahko spremljamo skozi odgovore v Jezikovni svetovalnici. Leta 2015 je Marko Snoj v odgovoru na vprašanje zapisal, da »/ko/ je nastajal SSKJ, se je /.../ šolam reklo tehnične in ne tehniške«, zaradi česar slovarji do nedavnega niso prinašali informacij o razliki med leksemoma, še danes pa je npr. SSKJ2 nekoliko nejasen. Sodobnejše podatke prinaša odgovor Urške Vranjek Ošlak iz leta 2020, ki izhaja iz takrat dostopnega korpusnega gradiva. Primerjava med obema pridevnikoma v prenovljenem Slovarju sopomenk sodobne slovenščine (https://viri.cjvt.si/sopomenke/slv) danes kaže, da se je trend pomenske diferenciacije medtem še poglobil: tehniške so predvsem šole, univerze, gimnazije, muzeji, oddelki itd., tehnična pa je oprema, napaka, pomoč itd. Še vedno pa se oba pridevnika uporabljata v kolokacijah, kot so tehnična/tehniška dediščina, inteligenca in veda.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava