Ponedeljek, 22 april 2024
Iskanje

Ramadan ali ramazan?

Na vaša vprašanja odgovarjajo jezikovni svetovalci in svetovalke ter članice in člani Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik

22. mar. 2024 | 19:05
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
jezik@primorski.eu

Dober dan, zanima me, kaj je bolje: ramadan ali ramazan? Katera beseda je pravilna oz. v čem se razlikujeta?

V slovenščini poznamo oba leksema, in sicer kot dvojnici. V tem primeru bi težko govorili o pravilnosti. Oglejmo si, zakaj. Obe gesli najdemo v SSKJ2, v Pravopisu pa samo ramazan, kar je že pomemben drobec informacije. Iz tega lahko sklepamo, da nas usmerjata k rabi različice ramazan. SSJK2 kot nadrejeni sopomenki daje prednost ramazanu. Od gesla ramadan nas namreč usmerja k ramazanu, ki je zapisan v poševnem tisku, kar signalizira »nadrejeni (po rabi močnejši) sinonim«. Zanimiva je tudi definicija v slovarju knjižnega jezika: ‘deveti mesec muslimanskega leta, ko je predpisan strogi post od zore do mraka’. Kako je z dejansko rabo danes, si bomo ogledali na koncu.

Vzrok za tako dvojnično stanje je najverjetneje zaporedje prevzemanja v slovenščino, in sicer smo besedo prvotno dobili iz turščine (oz. posredno preko hrvaščine in srbščine, podobno kot npr. leksem musliman). Turščina je fonetično prilagodila arabski leksem: tur. ramazan ← arab. ramaḍān ≈arab. ramad s pomenom ‘poletna pripeka, vročina’. Zaradi tega je iz turščine prevzeta različica obveljala za bolj ustaljeno.

Zdaj pa k sodobni rabi. Pregled korpusov sodobne slovenščine pokaže, da se pojavnost leksema strmo povečuje po letu 2020, po vsej verjetnosti zaradi večje mednarodne izpostavljenosti islamske skupnosti in natančnejšega poročanja mednarodnih medijev o njenih običajih. V medijih in tudi v strokovnih besedilih, sodeč po podatkih iz korpusa standardne in akademske slovenščine, se neprimerno pogosteje uporablja različica ramadan. Po vsej verjetnosti je ta diskrepanca nastala zaradi vpliva mednarodnega prostora in večjega stika z njim, avtorji pa so prezrli slovarske napotke. Razlika med leksemoma v eni sami črki oziroma fonemu je res zanemarljiva.

Strnimo: ramadan in ramazan (kot vsi prazniki v slovenščini z malo začetnico) sta danes dvojnici, torej gre za dve pojavni obliki leksema. Že v opisno-normativnem slovarju različica ramadan ni prepovedana in nima kvalifikatorja, da je napačna ali kakorkoli zaznamovana. Zaradi opisanih trendov rabe (tako v publicistiki kot v strokovnih besedilih) pa bo verjetno počasi še bolj izpodrinila ramazan.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava