Sobota, 22 junij 2024
Iskanje

Sodelujemo s FBI-jem

Na vaša vprašanja odgovarja jezikovni svetovalec in član Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Damjan Popič

28. avg. 2021 | 8:00
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Pozdravljeni,

v knjigi sem opazil rabo »sodelovati s FBI-jem« in me zanima, ali je to pravilno. Ali ne bi bilo prav »z FBI-jem«?

Hvala za odgovor.

Najlepša hvala za zastavljeno vprašanje, ki je v resnici bolj zahtevno, kot se morda zdi na prvi pogled. Razlog je ta, da se pri izbiri variante predloga s ali z odločamo glede na zapis, ne glede na izgovor. Pri večini primerov s tem ni težav – če izberemo kar začetno črko F, ki se pojavlja v vašem primeru FBI, lahko podamo nekaj primerov, pri katerih dvoma preprosto ni: s FJK, s filmom, s fibrozo itd. Razlog za težavo je torej v vašem specifičnem primeru, in sicer ta, da se kratica FBI izgovarja [efbiaj]. »Krivec« za težave je v izgovoru pisan krepko, ta glas pred F nas torej sili k rabi variante z namesto s.

Da v rabi prihaja do razhajanj, lahko vidimo v spodnji tabeli, ki ponazarja vse pojavitve predloga s/z in kratice FBI v korpusu Gigafida. Pravopisno ustrezni varianti sta pisani krepko, sta pa po pogostosti močno za nepravilnima variantama.

Sodelujemo s FBI-jem

To torej pomeni, da pri izbiri predloga s/z vedno izbiramo glede na črko, ne glas, ki ga ta črka zaznamuje. Pri pisanju se torej držimo naslednjega pravila:

• Predlog s uporabimo pred besedami, ki se začnejo z nezvenečim nezvočnikom; torej: c č f h k p s š in t.

• Predlog z uporabimo pred besedami, ki se začnejo z ostalimi črkami; torej: a b d e g i j l m n o r u v z in ž.

Pred številkami ali drugimi nebesednimi znamenji si pomagamo z besedno obliko, npr. s 30 (s trideset) ali z @ (z afno). Pri branju standardnih zapisov predložnih zvez lahko pride do težav, saj predloga ne beremo po črki. Zato se standardni zapisi z Zoisom, s Hugojem, s SDK, s Seifertom berejo [s cojzom], [z igojem], [z esdekajem], [z zajfrtom].

Torej, Z upanjem, da je odgovor razumljiv, in S hvaležnostjo za vaše pismo vas lepo pozdravljamo!

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava