Četrtek, 25 julij 2024
Iskanje

V svetu dela so problem nizke plače in številne odpovedi

Na Forumu DS so se pogovarjali o neskladju med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela

Trst |
21. jun. 2024 | 10:30
Dark Theme

Neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela je vedno večje tudi v Furlaniji - Julijski krajini in na Tržaškem. Delno lahko to težavo rešijo migranti, a tudi oni ne bodo dovolj. Tej temi je zato v ponedeljek v Novinarskem krožku posvetil pozornost forum o delu Demokratske stranke, ki ga vodi Roberto Zingirian in je v goste povabil raziskovalca deželnega zavoda Ires Alessandra Russa, direktorico zavoda Enaip Paolo Stuparich in predsednika zveze Confindustria Alto Adriatico Michelangela Agrustija. Politične zaključke je podal deželni svetnik DS Francesco Russo.

Alessandro Russo je predstavil demografsko sliko v deželi in Trstu. Tu je več kot 28 odstotkov populacije starejše od 65 let, 11 odstotkov pa je tujih državljanov. Slika naj bi se v prihodnjih letih še poslabšala. V zadnjih 20 letih se je populacija, stara med 20 in 66 let, zmanjšala za 8,6 odstotka (ali za 66.000 ljudi). V naslednjih 20 letih pa se bo ta odstotek v FJK po projekcijah zavoda za statistiko Istat znižal še za 13,7 odstotka oziroma 100.000 ljudi.

Težave pri zaposlovanju so v FJK bolj očitne predvsem pri nekaterih poklicih, kot so specializirani pleskarji, premalo je tudi malih podjetnikov. V Trstu pa so težave predvsem pri iskanju analitikov in informatikov, kovačev ter železničarjev. Najbolj zaželena izobrazba pa je tista višjih strokovnih tehnikov. Russo je izpostavil, da se zaposleni vedno bolj pogosto sami odločijo, da dajo odpoved v službi (leta 2014 v Trstu 48 odstotkov, leta 2023 pa 70 odstotkov vseh prekinitev pogodb). Plače zaposlenih pa se vedno bolj bližajo višini pokojnin. Veča se tudi število zaposlenih tujih državljanov, predvsem iz Albanije, Bangladeša in Srbije. Med njimi pa je zaposlena le tretjina žensk.

Neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela je po mnenju predsednika tukajšnje Confindustrie že dramatično. Agrusti je izpostavil, da v zadnjem času veliko ljudi da odpoved v tovarnah, tako kot tudi v javni upravi. »Končno se spreminjajo politike usmerjanja mladih, saj se jih vedno več vpisuje na tehniške zavode, ne le na liceje,« je dejal. Velik problem pa ostajajo nizke plače.

Več v petkovem Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava