Sobota, 22 junij 2024
Iskanje

Glagol delati in obšolske interesne dejavnosti

Na vaša vprašanja odgovarja jezikovni svetovalec in član Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik

16. sep. 2022 | 19:55
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Pozdravljeni, ob začetku šolskega leta sem se spomnila na napako, ki jo vsako leto opažam pri svojih dijakih. Sama vem, od kod izhaja, bi pa lahko po tej poti vi v Primorskem dnevniku opozorili starše, če jih lahko pri tem popravljajo. Ko dijake prosim, naj se prvo uro predstavijo, vedno rečejo: delam šport, delam klavir, delam nemščino, delam skavte, vse zmeraj delajo, čeprav jih redno popravljamo. Zanima me tudi, kateri izraz je boljši: obšolske ali zunajšolske dejavnosti.

Hvala, če boste objavili.

Začetek novega šolskega leta po brezskrbnih počitnicah v družine prinaša ustaljen ritem, začinjen s kopico obšolskih interesnih dejavnosti. Izpostavili ste, da vam dijaki ob prvem srečanju pri predstavljanju pogosto povedo, da delajo šport, klavir itd. Vzrok, zakaj do tega pride, ste jim gotovo pojasnili (vpliv it. faccio/fare sport), pogovorno v rabi pa to lahko hitro spregledajo. Vaš predlog, da naj za široko paleto ustreznejših glagolov slišijo še kje drugje kot v šoli, je torej povsem na mestu. Za športne dejavnosti bodo gotovo primernejši glagoli ukvarjati se (ukvarjam se s športom); igrati (igram odbojko); trenirati (treniram nogomet); vaditi (vadim gimnastiko); obiskovati (obiskujem aerobiko) itd. Med navedenimi glagoli trenirati pomeni najintenzivnejšo stopnjo ukvarjanja s športom, tj. sistematično urjenje za tekmovanje v kaki športni disciplini, ostale glagole pa lahko uporabimo tudi za ljubiteljsko in občasno ukvarjanje s športom. Pri učenju glasbenih instrumentov, obiskovanju jezikovnih tečajev in drugih obšolskih dejavnosti bomo poleg glagolov igrati (igram klavir), vaditi (vadim violino) in obiskovati (obiskujem tečaj nemščine) uporabili npr. tudi učiti se (učim se francoščine/francoščino), hoditi k/h/v/na (hodim k skavtom), imeti (imam pevske vaje) itd.

Vaše vprašanje o ustreznem poimenovanju izbirnih dejavnosti, ki potekajo v šoli oziroma izven nje, je smiselno, saj je raba na tem področju zelo nedosledna. Nekakšna nadpomenka za vse dejavnosti, ki jih učenci in dijaki izbirajo prostovoljno, na osnovi svojih zanimanj in potencialov, so interesne dejavnosti. Šolske interesne dejavnosti organizira šola in so za učence brezplačne, obšolske interesne dejavnosti pa zunanji izvajalec in so za učence (velikokrat) plačljive. Razlika med šolskimi interesnimi dejavnostmi in obšolskimi interesnimi dejavnostmi je torej v tem, kdo je izvajalec dejavnosti in kdo jo financira, ne pa kraj izvajanja (obšolske interesne dejavnosti se lahko izvajajo tudi v šoli). Podrobneje si razlikovanje med tema dvema terminoma lahko preberete v Terminološki svetovalnici ZRC SAZU. V rabi je sicer zelo pogost okrajšan termin obšolska dejavnost, kot sopomenki pa lahko zasledimo tudi obliki zvenšolska dejavnost in zunajšolska dejavnost. Med navedenimi termini svetujemo obliko obšolska (interesna) dejavnost, saj je v rabi najpogostejša in jezikovnosistemsko ustrezna.

Dragi učenci in dijaki, uspešno in razigrano šolsko leto vam želimo, pa veliko zanimivih obšolskih dejavnosti!

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava