Ponedeljek, 10 junij 2024
Iskanje

Vsak po svoje o predlogih za barkovljansko obalo

Dežela FJK je že objavila 27 vprašanj, Občina Trst namerava v prihodnjih dneh prisluhniti željam in idejam ljudi, ki se želijo vključiti v načrtovanje okolja, tudi v živo

28. nov. 2023 | 7:33
Dark Theme

Vizija Občine Trst in Dežele FJK, kako vključiti Tržačane v prostorsko načrtovanje bodoče barkovljanske obale, kar nameravajo storiti v okviru skupnega projekta CoRe (Comune - Regione), ni enotna. Medtem ko je deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro v petek na spletni strani lansiral anketo, ki vsebuje 27 vprašanj, na katera je mogoče odgovarjati do 10. decembra, namerava občinski odbornik za prostorsko načrtovanje Michele Babuder zagnati platformo, na kateri bodo zbirali predloge za ureditev barkovljanske obale.

Spomnimo, da se je projekt CoRe rodil veliko pred izrednim plimovanjem na začetku novembra letos, ki je dodobra uničil velik del tržaške obale, najhuje pa so jo odnesle prav Barkovlje. Mestne in deželne oblasti so že pred časom napovedale, da nameravajo sprožiti niz participatornih postopkov, s katerimi želijo spodbuditi ljudi, da se vključijo v načrtovanje ureditve skupnega prostora.

Prvi je s tem začel predstavnik deželne vlade, ki je svojo anketo razdelil v devet sklopov. Prvi zadeva vprašanja glede dostopa do morja, drugi plaže, tretji zaščito obalnega pasu, četrti zaščito favne in flore, peto poglavje v fokus postavlja storitveno infrastrukturo, šesto je zelo splošno, sedmo govori o mobilnosti in dostopnosti, osmo zadeva parkirišča, zadnje pa daje anketirancem prostor, da naštejejo predloge, s katerimi bi lahko izboljšali kakovost življenja na barkovljanski obali. Anketa je dostopna na spletni strani Dežele FJK, podatki o tem, koliko ljudi je od petka že odgovorilo na 27 vprašanj, pa še niso dostopni.

Drugačen pristop bo ubrala Občina Trst. Občinski odbornik Babuder, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, če nima občutka, da Scoccimaro v skupnem projektu solira in ne sodeluje dovolj z akterjem, ki je pristojen za površine, po katerih ljudje hodijo (Dežela FJK je odgovorna za obalni pas ob morju), bo ubrala bolj participatorno politiko. »Mi želimo iti med ljudi z avtodomom in v živo prisluhniti njihovim idejam. Poleg tega bomo lansirali tudi platformo, na kateri bo dejansko mogoče biti aktivno udeležen v soodločanje,« je napovedal Babuder in dodal, da bo šel med ljudi v kratkem.Povedal je tudi, da Občina Trst namerava ideje občanov dejansko upoštevati pri pripravljanju projekta bodoče ureditve barkovljanske obale.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava