Sreda, 29 marec 2023
Iskanje

Licejci na praksi na novogoriški univerzi

Sedemnajst dijakov in dijakinj četrtih razredov goriških licejev Trubar-Gregorčič je spoznavalo zelo različnaštudijska področja, ki segajo od okoljskih ved in astrofizike do gospodarskega inženiringa, vinarstva in humanistike

18. mar. 2023 | 10:51
Dark Theme

Fakultete, laboratoriji in centri Univerze v Novi Gorici so tudi letos medse sprejeli dijakinje in dijake četrtega letnika licejev Trubar-Gregorčič iz Gorice. Tokrat je na Univerzi v Novi Gorici prakso oziroma stažiranje opravljalo 17 licejcev in licejk.

Tudi letos so se dijakinje in dijaki spoznali z zelo različnimi področji – v sklopu okoljskih ved so se v Laboratoriju za vede o okolju in življenju seznanili s različnimi fototermičnimi tehnikami za karakterizacijo materialov. Spoznali so se s pojmom nano tekočine ter njihovimi lastnostmi. Naučili so se pripravljati standardne raztopine ter pripravljati vzorce za analizo pri izbrani fototermični metodi. Za molekularno genetiko in biotehnologijo je med dijaki tudi letos vladalo veliko zanimanje. Dijaki so se seznanili s standardnimi tehnikami rekombinantne DNK, metodami čiščenja rekombinantnih beljakovin in bioinformatičnim programom. Druga skupina dijakov je izvedla poskus, pri katerem so bakterije spremenili z ekspresijskim vektorjem, ki je nosil gen odpornosti na antibiotik. En dijak pa je preučeval vpliv arzena na živost in gensko stabilnost humane celične linije. Onesnaženje pitne vode z arzenom je namreč še vedno zelo pereč okoljski problem, ki prizadene veliko število ljudi.

Dijakinje in dijaki, ki jih je zanimalo področje astrofizike in so prakso opravljali v Centru za astrofiziko in kozmologijo, so imeli priložnost iz prve roke izkusiti, kaj pomeni biti raziskovalec. V okviru prvega projekta so spoznali observatorij Cherenkov Telescope Array (CTA) in se naučili, od kod prihaja kozmično visoko energijsko sevanje gama in kako se razširja skozi vesolje. V okvirju drugega projekta so dijaki spoznali kozmične delce ekstremnih energij in observatorij Pierre Auger v Argentini, s katerim lahko merimo njihove lastnosti.

Na Poslovno-tehniški fakulteti so dijaki podrobneje spoznali poklic gospodarskega inženirja in njegovo vlogo pri zagotavljanju uspešnosti podjetij, na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo raziskovalno delo v Centru za raziskave vina in njegovih vinogradniško-vinarskih laboratorijih. Dijakinja, ki je staž opravljala v Raziskovalnem centru za humanistiko, je največ časa posvetila delu z elektronsko zbirko Pisma. Gre za projekt digitalizacije starih pisem tako poznanih, kot tudi običajnih ljudi.

Povratne informacije o zadovoljstvu s potekom stažiranja so bile zelo pozitivne. Dijakom so bili predvsem všeč mednarodno okolje, saj so se lahko sporazumevali kar v treh jezikih, prijaznost in dostopnost mentorjev ter nova področja, s katerimi so se seznanili.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava