Petek, 12 julij 2024
Iskanje

S tablami do ohranitve starih slovenskih imen

Jezikovna dediščina goriškega Krasa

8. jul. 2022 | 6:32
Dark Theme

Na območju cele sovodenjske občine bodo v prihodnjih letih postavili kar petdeset tabel s slovenskimi toponimi, s katerimi bodo preprečili, da bi starodavna imena krajev tonila v pozabo. Ob tem načrtujejo tudi izdajo raziskave o ledinskih imenih in postavitev treh večjih tabel v Sovodnjah, Doberdobu in Zagraju – po eno na ozemlju vsake občine partnerice –, s pomočjo katerih bodo domačini in obiskovalci lahko spoznavali glavne toponime omenjenih krajev.

Tudi letos so se na sovodenjski občini odločili, da se prijavijo na razpis za spodbujanje rabe slovenskega jezika v javni upravi, ki ga razpisuje Dežela FJK na podlagi 8. člena zaščitnega zakona št. 38/2001. Občina Sovodnje je bila pri tem uspešna: v letih 2022, 2023 in 2024 bo namreč prejela kar 39.000 evrov za projekt, ki so ga naslovili Ovrednotenje jezikovne dediščine goriškega Krasa.

Ob ohranjanju dejavnosti zunanjega in zalednega poslovanja v slovenskem jeziku ter tolmačenja in prevajanja s pomočjo zunanjih izvajalcev oz. ustrezno usposobljenega osebja, kateremu zaupajo zahtevnejša in daljša besedila, ki jih ni mogoče prevajati v okviru rednega poslovanja jezikovnega službe, želi odbor župana Luce Piska nadaljevati s promocijo jezikovne dediščine goriškega Krasa tudi po drugih poteh. Tako so se odločili za postavitev petdesetih tabel s slovenskimi toponimi po celotnem občinskem ozemlju, ob tem načrtujejo še objavo raziskave o ledinskih imenih in postavitev treh večjih tabel v občinah Sovodnje, Doberdob in Zagraj. Sovodenjska občina je namreč vodja zgoraj omenjenega projekta, partnerja pa sta občini Doberdob in Zagraj.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava