Ponedeljek, 24 junij 2024
Iskanje

Slovenščina je bila trn v peti

Ponatisnili knjigo Vida Primožiča in ji dodali italijanski prevod. Nekdanji sovodenjski župan se spominja tudi časov, ko so oblasti nerade izdajale dovoljenja za kulturne dogodke in odkritja spomenikov padlim v NOB

Gorica |
29. maj. 2023 | 7:33
Dark Theme

Na dvorišču gostilne Primožič v Gorici so v četrtek predstavili knjigo spominov, ki jo je napisal lastnik gostilne Vid Primožič. V resnici ne gre za knjižno novost, temveč za ponatis knjige, ki je izšla lansko leto in ji je bil sedaj dodan še popoln italijanski prevod. Dvojezičen je sedaj tudi naslov knjige, na platnici katere preberemo Pripovedi in upravljanje – Racconti e amministrazione.

Vabilu na srečanje s knjigo se je odzvalo kar lepo število poslušalcev, med katerimi je bilo kar nekaj udeležencev italijanskega jezika, katerim je bila publikacija tudi prvenstveno namenjena. Zato je tudi pretežni del predstavitve potekal v italijanščini.

O publikaciji, njenem namenu in sporočilu je spregovoril prof. Aldo Rupel, ki je poskrbel že za ureditev knjige v slovenščini, zdaj pa mu je bil zaupan še prevod v italijanski jezik. V svojem nagovoru je pozornim poslušalcem obrazložil razna poglavja knjige, ki v glavnem zajemajo tri obdobja prejšnjega stoletja: čas 2. svetovne vojne, ki jo je Vid Primožič doživljal kot otrok, nato povojno obdobje, ki je avtorja videlo kot zavzetega kulturnega delavca, nazadnje pa obdobje treh mandatov, ko je bil gabrski rojak izvoljen za župana sovodenjske občine.

Avtor hranil arhivsko gradivo

Pri tem je prof. Rupel pohvalil avtorja, da je vsa ta leta skrbno hranil arhivsko gradivo, ki je omogočilo potegniti neko vezno nit skozi burna obdobja sovodenjske, pa tudi širše goriške in deželne zgodovine. V knjigi so namreč zaobjeti tudi dogodki, ki jih »uradna« rada zgodovina obide, a so vseeno pomembni za dojemanje krajevnih stvarnosti. V knjigi so zabeležene tudi kočljive prigode, ki jih takrat niso obešali na veliki zvon. V glavnem je šlo za velikokrat napete odnose s predstavniki oblasti, ki so včasih s težavo izdajale dovoljenja za kulturne prireditve, odkritja spomenikov NOB in druge proslave. Tudi slovenščina je marsikomu bila trn v peti. Avtor je opisal tudi obiske pomembnih ljudi, pa znamenitih vaških praznikov s tekmovanji v košnji, ki so se jih udeleževali župani sosednjih občin in pobratene Škofje loke. Pozornost je namenjena tudi spomenikom NOB v občini in skrb, da kruti vojni dogodki ne odidejo v pozabo. Med te spadajo tudi vsakoletni obiski bivših slovenskih in italijanskih partizanov na Blegošu na Gorenjskem, kjer so se borili in kjer jih je veliko tudi padlo.

Marsikaj je o publikaciji in dogodkih, ki jih knjiga opisuje, povedal tudi sam avtor. Posebno je izpostavil, da je knjigo napisal z namenom, da bi mlajše generacije ne pozabile, kaj se je v njihovih krajih dogajalo v ne tako daljni preteklosti.

Predgovor knjigi je napisala Vidova hčerka Vesna, sama knjiga pa je izšla v samozaložbi. Brezplačno jo bodo dobili ljudje, ki jih res zanima dogajanje na Goriškem v prejšnjem stoletju. Dodati gre še, da knjiga šteje 250 strani in jo bogatijo tudi fotografije in dokumenti. Slovensko besedilo je natisnjeno na belih straneh, medtem ko so italijanski teksti prikazani na straneh, ki so rahlo rumene barve.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava