Sobota, 24 februar 2024
Iskanje

Ali zakonodaja manjšine varuje ali ščiti

Na vaša vprašanja odgovarjajo jezikovni svetovalci in svetovalke ter članice in člani Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik

25. nov. 2023 | 8:00
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Spoštovani, v naši organizaciji nas je zmotil naslov publikacije Predpisi o varstvu Slovencev v Italiji. Vseskozi je namreč beseda tekla o Zaščitnem zakonu in zaščitni zakonodaji! Naenkrat pa dobimo varstvo, kar zveni v naši interpretaciji manj zavezujoče za pristojne organe kot zaščita. Ali lahko pojasnite, če zgrešimo mi.

Dilema je delno nastala zaradi jezikovne tradicije slovenske skupnosti v Italiji, vendar je rešitev v omenjeni izdaji strokovno nedvomno utemeljena. Ker gre za uradni prevod temeljnih pravnih predpisov v uvodu preberemo, da se je pristojna institucija (Centralni urad za slovenski jezik) držala vseh strokovnih zahtev in natančno preverila terminološki del prevodov tudi s posvetom s področnimi pravniki. Vaše dileme pa nikakor ne nameravamo odpraviti z argumentom moči izdajatelja.

Najprej si oglejmo povezavo z italijanščino. V klasičnih slovarjih ali tudi sodobnejših jezikovnih spletnih virih boste za italijanski leksem »tutela« pri njegovem terminološkem delu ugotovili, da ga odvisno od predmetnosti in področja v slovenščino prevajamo kakor varstvo IN zaščito. Za en italijanski leksem torej po smislu izbiramo med dvema slovenskima. V naslednjem koraku preverimo, ali in kako se v slovenskih strokah razlikujeta zaščita in varstvo. Preverjanje v zanesljivih virih (npr. Korpus akademske slovenščine) ter slovenski in mednarodni zakonodaji (portal pisrs.si, Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin Sveta Evrope) vam bo postreglo s pogosto terminološko zvezo (pravno) varstvo pravic. Te pravice so lahko različne, terminološka zveza pa nakazuje na pomen neke celostne strategije varstva. Po drugi strani je besedna družina ščit- (zaščititi, zaščita, ščitenje) pogostejša v kolokacijah, ki imajo običajno pomen povsem fizične zaščite nečesa ali nekoga ogroženega, kot lahko razberete iz spodnjih kolokacij.

Ali zakonodaja manjšine varuje ali ščiti

Navedeni zgledi seveda ne ponazarjajo povsem celostno pojmov varstva in zaščite, služijo naj predvsem kot neke splošne smernice za razumevanje terminološke odločitve prevajalcev_k t. i. zaščitne zakonodaje. Prav v sociološki strokovni literaturi in torej manjšinskih študijah namreč izredno pogosto naletimo na terminološko zvezo zaščita manjšin. Zaščitnega zakona in zaščitne zakonodaje ne bi smel nihče preganjati iz javne rabe, zavedati pa se moramo, da v določenih strokovnih kontekstih preprosto moramo upoštevati ustrezen termin, in sicer varstvo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava