Petek, 12 julij 2024
Iskanje

Leksika: prevod za »organico« in »lavoratore«

Na vaša vprašanja odgovarja jezikovni svetovalec in član Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik

16. sep. 2022 | 18:40
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Vljudno vas prosimo za mnenje. Na našem spletu bomo objavili nov organik, pa se nam zdi, da ste nekoč to besedo odsvetovali. Opazili smo tudi, da v slovenščini delavec ni samo operaio, ampak se uporablja tudi v drugih primerih: je delavec lahko tudi uradnik ali vzgojitelj? Kaj nam svetujete?

Veseli smo vašega vprašanja, saj je spletišče oz. spletna stran javni izkaz zavoda, šole, društva, podjetja ipd., zato je jezikovna ustreznost objav še toliko bolj pomembna. Dobro ste opazili, da v slovenščini delavec ni samo tisti, ki opravlja fizično delo (it. operaio), ampak po SSKJ2 tudi vsak, kdor poklicno opravlja kako delo, ki ni fizično. V zdravstvu tako delajo zdravstveni delavci (tj. zdravniki, doktorji dentalne medicine, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, fizioterapevti itd.), v šolstvu so zaposleni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju (tj. uradno poimenovanje za pedagoški kader), v administraciji administrativni delavci, svetujejo nam svetovalni delavci (psihologi, socialni in specialni pedagogi, socialni delavci ipd.), v kulturi delajo kulturni delavci, nadrejeni pa so na primer vodstveni delavci (vodilni delavci), m/ž. Delavec ali delavka je torej vsak, ki dela. Sodelavec ali sodelavka pa je po SSKJ2 oseba v razmerju do druge osebe ali delovne organizacije, s katero je v določenem delovnem razmerju: strokovni sodelavec/strokovna sodelavka ipd.

V pomoč na vaše vprašanje nam je tudi Zvezek normiranih terminov, prosto dostopen na spletni strani Jezik na klik (https://www.jeziknaklik.it/zvezek/), ki ga v sodelovanju s strokovnjaki posameznih področij pripravljajo sodelavke Centralnega urada za slovenski jezik pri Avtonomni deželi FJK. Tam boste našli normirane prevode večine terminov, povezanih z javno upravo. Prilagamo nekaj primerov z leksemom delavec:

Leksika: prevod za »organico« in »lavoratore«

Zapisali ste, da boste na svoji spletni strani objavili seznam/imenik zaposlenih (it. organico). Leksem organik v slovenščini ni uslovarjen, v rabi se v takem kontekstu ne uporablja oziroma pogovorno celo pomeni nekaj drugega (organsko gnojilo), zato njegovo rabo z vidika enoznačnosti, razumljivosti in nedvoumnosti odsvetujemo. Raje zapišite kar zaposleni, osebje ali kadrovska zasedba. Prilagamo še skrčen glosarček uradnih prevodov iz Zvezka normiranih terminov in vsem zaposlenim želimo veliko zadovoljstva na delovnem mestu.

Leksika: prevod za »organico« in »lavoratore«

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava