Četrtek, 18 avgust 2022
Iskanje

Obenem in hkrati, pa še istočasno in sočasno

Na vaša vprašanja odgovarja jezikovni svetovalec in član Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Damjan Popič

15. maj. 2021 | 8:00
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Zanima me, ali je kakšna razlika med besedami obenem in hkrati ter istočasno in sočasno. Kolikor gledam po slovarjih, vse pomenijo isto ...

Tovrstna vprašanja so po navadi bistveno težja, kot se zdijo na prvi pogled, saj se rado zgodi, da iz slovarjev ne dobimo dovolj informacij, na podlagi katerih bi lahko prepoznali razlike med besedami (če te seveda obstajajo). Tegobe bralca pri pregledovanju slovarjev za štiri iskane besede so vsekakor povsem upravičene, saj lahko v SSKJ2 preberemo naslednje.1

Obenem in hkrati, pa še istočasno in sočasno

Kot vidimo, je glede na opis v slovarju izjemno težko najti razlike med temi štirimi besedami oz. med obema dvojicama. Hkrati in obenem imata povsem identičen slovarski opis, tako da sta povsem zamenljiva, istočasno in sočasno pa prav tako. Vendarle pa najdemo pri slednjih v slovarju kvalifikator publicistično, ki označuje besede, značilne zlasti za novinarski jezik. Pri tem se zdi, da slovar kot publicistično označuje rabo, ki ni vezana izključno na istočasnost/sočasnost, za ostale kontekste pa slovar pisca usmerja k rabi prislovov hkrati in obenem, in to katerega koli od teh.

Ker je torej iz opisa v slovarju težko razbrati razlike med temi besedami, si poglejmo, ali je med njimi kakšna razlika v rabi. Kot lahko razberemo z grafa, je hkrati z naskokom najbolj uporabljena beseda, ki ji sledi obenem, medtem ko se preostala dvojica uporablja bistveno redkeje.

Obenem in hkrati, pa še istočasno in sočasno

Tako smo torej ugotovili, kaj se v jeziku najpogosteje uporablja, zdaj pa si bomo ogledali še, ali se katera od teh besed pogosteje uporablja v določeni zvrsti, kar ponazarja spodnji graf.

Obenem in hkrati, pa še istočasno in sočasno

Kot lahko vidimo, bistvenih razlik po vrsti besedila ni, opazimo lahko le, da se hkrati nekoliko pogosteje pojavlja v časopisih, obenem pa na spletu. To (najbrž) pomeni, da je izbira povsem in samo vaša – kar je seveda odlično, hkrati/obenem pa tudi najtežje.

1 Vse informacije o slovarskih opisih pridobljene na portalu Fran (www.fran.si).

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava