Sobota, 02 december 2023
Iskanje

Večbesedni vezniki in vejica

Na vaša vprašanja odgovarja jezikovni svetovalec in član Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik

11. nov. 2023 | 8:00
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.
Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Ali lahko pojasnite, prosim, kje je vejica v naslednji povedi. Pred zato ali pred da. Slišal sem namreč, da so se pravila vmes nekoliko spremenila. Poved se glasi takole: Pišem vam zato, da se dogovorimo o podrobnostih.

Ker tema večbesednih veznikov in postavljanja vejice beli lase marsikateremu piscu, se je bomo z veseljem spet lotili. Večbesedni vezniki so na primer še: tako da, potem ko, kljub temu da, namesto da, zlasti če, medtem ko, zato ker, s tem da ... Slovenski pravopis 2001, ki je trenutno v rabi, v 329. členu določa, da vejice ne pišemo med deli večbesednega veznika, temveč pred njim, npr.: Zelo zgodaj sem se odpravil na pot, zato da mi ne bi bilo treba hoditi v vročini. V nekaterih primerih pa razmerje med nadrednim in odvisnim stavkom lahko izrazimo tako, da prvi del prvotno večbesednega veznika prenesemo v nadredni stavek, za njim pa seveda pišemo vejico, npr.: Odšel je zato, da bi nabral novih dokazov.

Kaj pa to pomeni? Če pravilo zelo poenostavimo, bi lahko rekli, da je odvisno od pomena povedi. V grobem lahko rečemo, da večbesedni vezniki lahko uvajajo dva »pomena« oziroma se jih rabi na dva načina, ki se razlikujeta glede na stavo vejice. Naj pojasnimo konkretno na vašem primeru.

1. Kadar želimo napovedati namen (da se dogovorimo), ki ga ima dejanje nadrednega stavka, pišemo vejico pred večbesednim veznikom zato da. → Pišem vam, zato da se dogovorimo.

2. Kadar pa želimo pojasniti vzrok (zakaj vam pišem), pišemo vejico pred veznikom da. V tem primeru zato pojasnjuje vzrok, veznik da pa vpeljuje v namen (dogovarjanje). → Zakaj vam pišem? Pišem vam zato, da se dogovorimo.

Opisano lahko razberemo tudi iz najnovejših definicij veznikov da in zato v eSSKJ 2 (2016) na portalu Fran. V predlogu Pravopis 8.0 - Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo novih pravopisnih pravil za stavo ločil še ni.

Skratka, možni sta obe stavi – odvisno je od tega, kateri pomenski poudarek želimo. V vašem primeru bi verjetno radi poudarili vzrok za svoje dejanje, zato bi vejico smiselno postavili tako, kot ste jo sami. Če pa želimo ubrati bližnjico, lahko kar izpustimo zato in napišemo le veznik da za vejico (Pišem vam, da se dogovorimo). Na tak način bo volk sit in koza cela, saj povedi pomensko ne odvzamemo ničesar in se rešimo preglavic z vejico.

Kot je že pisal Damjan Popič v Jezikovni pošti 12. februarja 2022, je npr. pri večbesednem vezniku tako da pomenska razlika pri različni postavitvi vejice bolj občutna (Odšel je, tako da smo varni vs. *Odšel je tako, da smo varni). V takih primerih moramo torej razmisliti o pomenu, ki ga želimo izraziti.

Upamo, da poenostavljena razlaga zadošča, zato da bo podobnih dvomov vse manj.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava