Nedelja, 21 julij 2024
Iskanje

Vse, vsega, vsemu

Na vaša vprašanja odgovarja jezikovna svetovalka in članica Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Maja Melinc Mlekuž

20. nov. 2021 | 8:00
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Pozdravljeni, ali lahko razložite naslednjo zgrešeno uporabo, ki jo dnevno opažam v podobnih primerih: Povabimo jih, da raziščejo, kaj lahko vsega naredijo ... Hvala vnaprej.

Dobro opazujete, to napako v sproščeni pogovorni rabi pogosto slišimo. V primeru, ki ste ga navedli, opozarjate na napačno sklonsko obliko celostnega zaimka vse. Namesto rodilnika bi morali namreč uporabiti tožilnik: Povabimo jih, da raziščejo, kaj vse lahko naredijo ... Sklanjali bomo torej: vse, vsega, vsemu, vse, (o) vsem, (z) vsem. Rodilniško obliko vsega bomo uporabili za izrazi količine, ob zanikanem glagolu ipd.: Nabralo se mi je veliko vsega; ne zmorem vsega. Za predlogom za pa sledi tožilniška sklonska oblika (za koga ali kaj): Prinesel je darila za vse (in ne darila za vseh).

V rabi se velikokrat primeri tudi napaka v imenovalniški in tožilniški obliki srednjega spola, ko na primer slišimo, da je nekdo vso jutro hitel; pravilna je namreč oblika vse jutro (tudi vse življenje, vse leto, vse gradivo itd.). Popila sem vso kavo (ženski spol) in vse mleko (srednji spol). Celostni zaimek ves ima v srednjem spolu končnico -e zaradi mehke osnove že zgodovinsko (soglasnik s je zmehčan), kar se kaže tudi pri drugih slovanskih jezikih, in v tem primeru ne gre za preglas končnice -o v -e, kot bi lahko na prvi pogled pomislili (-o v -e za c, j, č, ž, š; tvoje, ljubeče).

Ob primeru vse jutro se hitro postavi vprašanje, ali bi bilo morda bolje zapisati celo jutro. Pomenska razlika med razlagama v SSKJ2 za pridevnik ves (ki zajema polno vsoto sestavnih delov, enot česa) in pridevnik cel (ki ni razdeljen na kose, dele) v tem primeru ni čisto jasna, pri obeh si lahko razlagamo, da gre za celoten čas jutra. Pravilni sta torej obe besedni zvezi vse jutro in celo jutro, v referenčnem korpusu Gigafida pa se lahko prepričamo, da je v rabi bolj pogosta oblika vse jutro.

Za konec še bodrilna misel za vse prezaposlene: lahko imamo ali počnemo vse, a ne vsega hkrati.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava