Četrtek, 18 julij 2024
Iskanje

Zastava manjšine enaka kot zastava Slovenije

19. jun. 2018 | 15:15
Dark Theme

Predsednika krovnih organizacij Rudi Pavšič (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) sta predsednici paritetnega odbora za probleme slovenske manjšine Kseniji Dobrila posredovala predlog, da bi na eni od naslednjih sej odbora obravnavali vprašanje zastave slovenske narodne skupnosti v FJK. V nadaljevanju pišeta: Pri tem se sklicujeva na 10. člen zaščitnega zakona, ki pravi, da je v seznamu določenih občinah, delih občin ter krajih in ustanovah, ob italijanskem predvidena raba slovenskega jezika na napisih javnih uradov, na uradnih papirjih in na splošno na vseh javnih napisih kot tudi na praporih. Ta določila se uveljavljajo tudi pri toponomastičnih napisih in pri cestnih oznakah. V tem smislu sta pomembna tudi 7. člen zaščitnega zakona in 6. člen deželnega zakona št. 27 z dne 27. novembra 2001. Smatrava, da v ta seznam sodi tudi zastava slovenske narodne skupnosti v FJK, kot to velja za druge manjšine v Evropi, tudi za italijansko narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem. SKGZ in SSO menita, da bi morala biti zastava naše narodne skupnosti ista, ki je uradno veljavna za Republiko Slovenijo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava