Nedelja, 14 avgust 2022
Iskanje

Na višjih srednjih šolah se bo začela matura

Tudi na slovenskih šolah dve pisni nalogi, pri ustnem delu pa preverjanje italijanščine

21. jun. 2022 | 6:32
Dark Theme

Tudi na drugostopenjskih oz. višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom se bo v sredo, 22. junija, s pisanjem prve pisne naloge začel letošnji državni izpit, ki bo še vedno prilagojen spričo posledic omenjene pandemije. Najvišje možno število točk, ki jih bo lahko posamezni kandidat prejel na maturi, še vedno sto, razporejeno pa bo nekoliko drugače: kredit, ki si ga bo kandidat nabral v teku šolanja, bo znašal do 50 točk, dalje bo prva pisna naloga iz italijanščine oz. jezika, v katerem je potekalo šolanje (v našem primeru slovenščine) veljala 15 točk, druga pa deset, medtem ko bo pri ustnem delu preizkušnje mogoče prejeti do 25 točk, kdor se bo posebej izkazal pa bo lahko prejel tudi pohvalo. Matura bo tudi potekala brez obveznega nošenja zaščitnih mask, ki bodo le priporočene.

Matura se bo začela 22. junija s prvo pisno nalogo iz italijanščine, na slovenskih šolah pa slovenščine. Kandidati bodo lahko izbirali med tremi tipologijami: analizo in interpretacijo literarnega besedila, analizo in proizvodnjo argumentiranega teksta ter kritično razmišljanje o aktualnih tematikah.

Ob prvi pisni nalogi bodo letos maturanti pisali samo še eno, ki bo letos v pristojnosti profesorjev izbranih specifičnih predmetov za posamezno učno smer, ki so člani maturitetnih komisij. Pripraviti bodo morali tri predloge, na dan pisanja naloge, 23. junija, pa bodo med njimi žrebali.

Kar se tiče izbranih predmetov, bo letos na klasičnem liceju prišla v poštev latinščina, na znanstvenem liceju oz. liceju uporabnih znanosti matematika, na jezikovnem liceju pa tuj jezik. Na humanističnem liceju bo druga naloga posvečena humanističnim vedam, na družbeno-ekonomskem pa pravu in politični ekonomiji.

Kaj pa na znanstvenih smereh? Na tehniških zavodih s smerjo uprava, finance in marketing bo prišlo v poštev gospodarsko poslovanje, na smeri gradnja, okolje in prostor pa načrtovanje, gradnje in napeljave. Na smeri za informatiko in telekomunikacije bodo kandidati pisali nalogo iz informatike, na turistični smeri pa iz turistične tehnike in gospodarskega poslovanja. Na izobraževalnem zavodu bodo na smeri mehanika in mehatronika prišli v poštev risanje, načrtovanje in organizacija v industriji, na smeri elektronika elektrotehnika in elektronika, na smeri okoljske biotehnologije pa biologija, mikrobiologija in tehnologija nadzora okolja.

Pisnemu bo sledil ustni del z izpraševanjem oz. kolokvijem, v okviru katerega bo na slovenskih šolah na podlagi odredbe ministrstva za šolstvo potekalo tudi preverjanje znanja italijanskega jezika, ki bo nadomestilo tretjo pisno nalogo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava