Sreda, 12 junij 2024
Iskanje

Pol milijona za slovenščino

Za spodbujanje rabe slovenskega jezika v javni upravi med letoma 2022 in 2024

FJK |
2. feb. 2022 | 17:58
Dark Theme

Za spodbujanje rabe slovenskega jezika v javni upravi v letih 2022–2024 je na voljo 500.000 evrov finančnih sredstev, je razvidno na spletni strani dežele Furlanije - Julijske krajine, kjer je objavljen razpis za porazdelitev omenjenih sredstev.

Za pridobitev finančnih sredstev lahko zaprosijo lokalne uprave in koncesionarji za opravljanje javnih služb, ki imajo sedež na poselitvenem območju slovenske narodne skupnosti v Italiji, pri tem pa ni odveč podatek, da se lahko na razpis prijavijo tudi tisti, ki niso pristopili k Mreži za slovenski jezik v javni upravi Furlanije - Julijske krajine.

Med projektnimi dejavnostmi, ki jih je mogoče financirati s sredstvi, pridobljenimi na razpisu, so vzpostavitev jezikovnega okenca, prevajanje zahtevnejših in daljših besedil v slovenščino, digitalizacija upravnih postopkov v slovenskem jeziku, oblikovanje, upravljanje in nadgradnja uradnih spletišč v slovenskem jeziku, lektoriranje, posodabljanje, poenotenje in standardizacija že obstoječega jezikovnega gradiva v slovenskem jeziku, namestitev in/ali posodobitev dvojezičnih javnih napisov, objava uradnih in promocijskih besedil v slovenskem tisku, izdaja knjižnega in avdiovizualnega gradiva, povezanega z uradnimi dejavnostmi subjekta, medijske in promocijske kampanje, specifično izobraževanje in izpopolnjevalni tečaji slovenskega jezika za osebje, zaposleno pri subjektu, ter izmenjava osebja in sodelovanje z javnimi subjekti v Republiki Sloveniji za boljše poznavanje tamkajšnje upravne ureditve in upravnopravne terminologije.

Zainteresirani subjekti lahko predložijo vlogo kot nosilci partnerstva ali samostojno, in sicer največ eno vlogo za vsako vrsto. Vsak subjekt pa lahko sodeluje kot partner pri neomejenem številu projektov. Projektni predlogi, ki temeljijo na partnerstvu in vključujejo več subjektov, bodo prejeli dodatne točke.

Besedilo razpisa in obrazci so na voljo na spletni strani dežele FJK oz. na povezavi shorturl.at/xCLOT. Vloge je treba predložiti po certificirani elektronski pošti (PEC) na naslov autonomielocali@certregione.fvg.it do 28. februarja 2022.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava