Sobota, 18 maj 2024
Iskanje

Razhajanja med Južnimi Tirolci

Različna gledanja na dvojno (italijansko in avstrijsko) državljanstvo

8. nov. 2019 | 8:18
Dark Theme

Vprašanje dvojnega italijansko-avstrijskega državljanstva za Južne Tirolce razdvaja tudi Južnotirolsko ljusko stranko (SVP). Predsednik bocenske pokrajinske uprave Arno Kompatscher namreč ni podprl peticije za dvojni potni list, za katero je dalo pobudo petdeset južnotirolskih javnih osebnosti, med katerimi je kar nekaj vidnih predstavnikov SVP, začenši s političnim tajnikom Philipom Achammerjem. Predsednik Pokrajine ocenjuje, da dvojno državljanstvo (do njega ne bi imeli pravice prebivalci italijanske narodnosti) ni ravno v evropskem duhu preseganja mej in skladno s politiko sožitja na Južnem Tirolskem. Kompatscher tudi noče dodatnih napetosti in problemov z italijansko vlado, ki se je v prejšnji in sedanji sestavi odločno opredelila proti avstrijskim nameram.

Kompatscher se naslanja na javnomnenjsko raziskavo - izvedlo jo je bocensko podjetje Michail Gaismar, predstavili so jo na Dunaju – iz katere izhaja, da večina Južnih Tirolcev ne kaže zanimanja in interesa za dvojno državljanstvo. Zanimivo je, da dvojno državljanstvo večinsko ne odklanjajo samo pripadniki italijanske, temveč tudi nemške skupnosti.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava