Četrtek, 30 junij 2022
Iskanje

Spremembe k zakonu o parkih v FJK pod streho

Popravek Igorja Gabrovca k členu o kraškem parku se vrača v komisijo

FJK |
11. nov. 2021 | 18:53
Dark Theme

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je zvečer sprejel zakonski osnutek odbora, ki vnaša spremembe oz. dopolnila in posodobitve k zakonu o deželnih naravnih parkih in rezervatih iz leta 1996. Pri tem je bilo soglasno sprejeto, da se popravek svetnika Slovenske skupnosti (SSk) Igorja Gabrovca o spremembi člena 54 bis, da se ustanovi zaščiteno območje na Krasu ter pri tem soudeležijo občine, Agrarno skupnost in paritetni odbor, vrača v komisijo, kjer bo aspekt dodatno poglobljen.

Drugače je kot poročevalec večine spremembe k zakonu orisal Lorenzo Tosolini (Liga), za katerega besedilo podrobno obravnava realne tematike ter vnaša spremembe in dopolnila, kot npr. upoštevanje zaščitenih območij Natura 2000, obenem izločuje iz deželnega obračunavanja upravljanje medobčinskih parkov, poenostavlja sestavo in imenovanje organov ter urejanje nadzora, prav tako spodbuja turistično dejavnost in predvideva investicije za komercializacijo proizvodov in storitev.

Poročevalci opozicije Mariagrazia Santoro (Demokratska stranka), Ilaria Dal Zovo (Gibanje petih zvezd) in Furio Honsell (Open FJK) pa so nasprotno opozorili, da gre za izgubljeno priložnost oz. le za prilagoditve in izboljšave, ne pa za širše razmišljanje o vlogi zaščitenih območij v deželnem sistemu, marsikaj je nedorečenega in se stvari preveč prepuščajo individualnim tolmačenjem. Negativna je tudi ocena krčenja števila predstavnikov znanosti v znanstveno-tehničnem odboru, prav tako ni omenjeno vprašanje okolja ali podnebnih sprememb, zmanjšuje se prisotnost nosilcev interesov, kot so npr. jusi in srenje.

Svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec pa je predvsem opozoril na vprašanje Krasa, kjer se je v teku desetletij nakopičilo veliko število zaščitnih določil in ukrepov, ki omejujejo delovanje in vlogo tistih, ki na Krasu živijo in delajo oz. so lastniki zemljišč, med katerimi so tudi jusi in srenje. Svetnik SSk je pri tem spomnil na obveze, ki izhajajo iz državnega zaščitnega zakona za slovensko manjšino št. 38/2001, po katerih je treba pri načrtovanju soudeležiti vse slovenske nosilce interesov. V nadaljevanju je predstavil tudi popravek za posodobitev nekoč 55., zdaj pa 54. bis člena zakona, kjer je govor o ustanovitvi zaščitenega območja na Krasu, ki bi ga upravljale občine, Agrarna skupnost in paritetni odbor. Med sprejemanjem členov je bilo potem dogovorjeno, da se člen izloči in vrne v komisijo za poglobljeno obravnavo.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava