Torek, 21 maj 2024
Iskanje

»Za včlanitev v zadrugo je dovolj nekaj klikov«

Intervju s predsednikom Zadruge Primorski dnevnik Igorjem Kocijančičem, ki bo v ponedeljek predstavil še eno uspešno leto delovanja; naslednji cilj je povečanje števila članov

Trst |
20. apr. 2024 | 11:05
Dark Theme

Drugo leto sicer triletnega mandata upravnega sveta Zadruge Primorski dnevnik je predsednik Igor Kocijančič označil kot čas umirjene plovbe, v katerem je z zadovoljstvom spremljal proces doseganja zastavljenih ciljev. Eden od teh je zaključna faza obnove drugega nadstropja stavbe v Ulici Montecchi, kjer bo do konca leta svoje prostore dobila uprava podjetja DZP-PRAE, ki izdaja časopis. Svojo pisarno in sejno sobo bo v istem nadstropju končno dobila tudi zadruga.

Pred ponedeljkovim občnim zborom smo se z Igorjem Kocijančičem pogovorili o trenutnih izzivih upraviteljev zadruge in načrtih za prihodnost.

Bo tudi na letošnjem občnem zboru v ospredju predvsem dobro poslovanje v zadnjih 12 mesecih?

Zagotovo, čeprav nekatere cilje uresničujemo počasi ali z zamudo, saj zadruga nima svoje administrativne strukture. Članicam in članom smo želeli v ponedeljek razdeliti nove izkaznice, vendar te bodo nared šele poleti.

Če so težava zadruge zgolj izkaznice, se nam za njeno prihodnost ni treba bati ...

Ne, čeprav z izdajo novih izkaznic zasledujemo cilj vzpostavitve tesnejšega stika z našimi člani in pridobivanja novih, zlasti mladih. Izkaznice prinašajo nekatere ugodnosti, ki jih bomo v prihodnje še nekoliko razširili. Pomemben korak pa je bil storjen, ko smo lani omogočili včlanitev in vplačilo prispevka prek spleta, kar je postopek precej poenostavilo. Danes je tako za včlanitev dovolj nekaj klikov.

Koliko članov šteje zadruga?

Leta 2023 smo samo s promocijo v časopisu pridobili 27 novih, pretežno mladih članov. Trenutno jih je 1880, naš cilj pa je, da ponovno presežemo število 2000. Sedanje člane bomo tako povabili, naj v zadrugo povabijo mlajše generacije v družini.

Zadnjih 10 let smo se zadovoljili s podporo tistih, ki so ob ustanovitvi zadruge pristopili k reševanju časopisa. Ta problem je že zdavnaj rešen, zato je treba razmišljati o nadaljnjih korakih razvoja.

Kako boste pritegnili mlade in zakaj so za zadrugo tako pomembni?

Zadruga se trudi svojemu članstvu ponuditi nekaj ugodnosti in tudi razloge za včlanitev. Najpomembnejši je seveda ta, da Primorski dnevnik ohrani svoje značilnosti, med katerimi je pomembna zlasti neodvisnost, in sicer v času, ko mediji imajo svoje zasebne lastnike.

Časopis se razvija v koraku s časom, njegova digitalna podoba se sproti posodablja in v njem lahko mladi člani vidijo medij, ki jim je blizu. Dodatno lahko v zadrugo prinesejo svež angažma za razvoj.

Sicer pa mladim, še šoloobveznim, tudi drugače namenjate precej pozornosti ...

Tako je. Pri tem bi rad izpostavil projekt Črni plamen, v okviru katerega dijaki spoznavajo naš dnevnik bodisi v obliki delavnic bodisi z obiskom uredništva. Prepričan sem bil, da ga bomo v dveh letih zaključili, vendar zanimanje šol, tudi italijanskih, je še vedno veliko, zato ga bomo izvajali še tretje leto. Nato pa bomo začrtali nove aktivnosti, s katerimi želimo utrditi prepoznavnost časopisa.

Kako lahko zadruga pomaga časopisu, da izpolni svojo družbeno vlogo v skupnosti, ki je zelo heterogena in vse redkeje sega po medijih?

Naša skupnost še vedno bere, podobno kot ostali pa drugače - bolj na ekranih. Poudariti pa je treba, da v času, ko časopisi močno zmanjšujejo naklado, prodaja Primorskega dnevnika ni doživela velikih padcev. Temu nedvomno prispeva dejstvo, da naročnikom dnevnik dostavljamo na dom.

Na občnem zboru bo beseda tekla tudi o naraščanju stroškov, medtem ko se javni prispevki ne povečujejo. K sreči se niti ne znižujejo ...

Finančno poslovanje je stabilno tudi zato, ker se prispevki ne spreminjajo. Potrebno pa je sprotno prilagajanje novim razmeram. Koronskemu obdobju so denimo sledile znatne podražitve papirja, ki je za tiskan medij nujen strošek. Zato je moralo podjetje prilagoditi ceno naročnin navzgor.

Kaj čaka upravitelje zadruge v naslednjem letu?

Poleg ureditve novih prostorov v drugem nadstropju stavbe v Ulici Montecchi imamo še vrsto projektov in idej. Nazadnje je upravni svet sklenil, da bo okrepil področje knjižnega izdajanja. Včasih je bila ta aktivnost bolj razvejana oziroma redna, zato si želimo, da bi v prihodnje našim članom ob že omenjenih ugodnostih poklonili še kakšno konkretno knjižno izdajo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava