Ponedeljek, 29 maj 2023
Iskanje

»Boljši uporabniški, bivalni in prostorski pogoji«

Stališče upravnega odbora NŠK v zvezi s selitvijo Oddelka za mlade bralce k Sv. Ivanu

14. mar. 2022 | 6:25
Dark Theme

Upravni odbor NŠK je 16. februarja na redni seji soglasno sklenil, da bo v Narodni dom pri Sv. Ivanu preselil dva svoja oddelka – Odsek za zgodovino in etnografijo ter Oddelek za mlade bralce.

Uspešni, dragoceni in prireditveno dejavni Oddelek za mlade bralce NŠK zaseda tačas v Narodnem domu v Ul. Filzi borih 100 kvadratnih metrov pritličnih prostorov, so zapisali. Slednji se nahajajo v zračno onesnaženem, hrupnem, s parkirišči nepreskrbljenem mestnem središču, so izključno notranji, pretesni, prekomerno zasedeni s knjižnimi policami in zato ne povsem primerni za prireditveno dejavnost oddelka, sproščeno igro in dobro počutje otrok, ugotavljajo upravitelji. Ob bodoči preureditvi Narodnega doma v Ul. Filzi bi se Oddelek za mlade bralce vsekakor moral preseliti drugam. Če bi Oddelek za mlade bralce ne izkoristil zdajšnje možnosti namestitve v svetoivanski Narodni dom, bi morala NŠK ob vselitvi v Narodni dom v Ul. Filzi zanj poiskati drug sedež, ga ustrezno plačati tako kot novo selitev.

Računalniški prikaz obnovljenih notranjih prostorov v Narodnem domu pri Sv. Ivanu
Računalniški prikaz obnovljenih notranjih prostorov v Narodnem domu pri Sv. Ivanu

Oddelku za mlade bralce bi pri Sv. Ivanu zagotovili še boljše uporabniške, bivalne in prostorske pogoje, lepše, prijaznejše, naravnejše in bolj zdravo okolje, pa tudi koristno, priročno bližino svetoivanskih slovenskih šol, od osnovnih do srednjih in višjih, ter športnega središča na Stadionu 1. maja. Prostori Oddelka za mlade bralce v Narodnem domu pri Sv. Ivanu se bodo nahajali sredi zračno manj onesnaženega, s parkirišči bolje preskrbljenega mestnega rajona, bodo notranji in zunanji, na razpolago bodo imeli travnik, z drevjem, dvoriščem za kulturne dogodke in rekreacijo otrok na prostem (kar se zdi v covidnih časih vse prej kot »nezdravo«), bodo najmanj štirikrat večji od sedanjih (več kot 400 kvadratnih metrov uporabne površine) in primerno zasedeni s knjižnimi policami, igrali ter drugo potrebno opremo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava