Sreda, 24 julij 2024
Iskanje

Križ v primežu prometa in brez parkirišč

Dobro obiskana skupščina rajonskega sveta v Slomškovem domu

Križ |
2. dec. 2023 | 7:33
Dark Theme

Da so težave s prometom in parkirišči med Križani zelo občutene priča velika udeležba na srečanju v Slomškovem domu. Priredil ga je zahodnokraški rajonski svet z namenom, da bi od vaščanov slišal ne samo pritožbe, temveč tudi nasvete in predloge o tem kaj narediti, da bi se stanje vsaj malo izboljšalo. Teh je bilo kar nekaj, predsednik Pavel Vidoni jih bo strnil v dokument, ki bo najprej predmet razprave v rajonskem svetu, nato bo romal na občinsko upravo.

Doslej edini prometni načrt za ozke in strme kriške ulice je star skoraj petdeset let. Izdelal ga je arhitekt Marino Kokorovec in je sestavni del podrobnega prostorskega načrta za Križ, Prosek in Kontovel, ki ga je rajonski svet (predsednik Slavko Štoka) sprejel po posvetovanju s krajani. Če je v idejnih in teoretskih izhodiščih ta načrt še vedno aktualen, je iz praktičnega vidika zastarel in dejansko skoraj neuporaben.

Uprava župana Roberta Dipiazze (tudi njegov predhodnik Roberto Cosolini glede tega ni blestel) je v Križu odobrila le en načrt za parkirišče in sicer na območju ob nogometnem igrišču pri Ljudskem domu in gostilni Bita. Vas bi potrebovala vsaj še eno parkirišče, če ne dveh ali treh. Vaška srenja, ki jo je v Slomškovem domu zastopal predsednik Angelo Bogatec, je že pred časom pristala na ureditev parkirišča na jusarskem zemljiču med Procesjo in cerkvico sv. Roka.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava