Torek, 23 julij 2024
Iskanje

Plesni tečaj na daljavo - Lender iz Boršta

Na vrsti je sedmi ples, ki ga predstavlja Tržaška folklorna skupina Stu ledi

Boršt |
9. maj. 2022 | 9:34
Dark Theme

Z eno varianto lenderja, zapisanega v Mačkoljah, smo se že srečali. Tokrat predstavljamo eleganten počasen ples, ki sta ga zapisala Nadja Kriščak (glasbo) leta 1967 v Barkovljah in Stojan Petaros (ples) leta 1971 v Borštu. Melodijo je zapel Ferdinand Martelanc, ples opisal in zaplesal pa Miloš Marc. Ples avstrijskega izvora se je udomačil le na obali Primorske kot izrazito družabni ples, zelo priljubljen in poznan. Počasen in sorazmerno enostaven, vsi koraki so enakomerno dolgi ali na mestu. Pleše se ga v tričetrtinskem taktu. V slovenski Istri ga imenujejo tudi »lišo«. Na voljo so tri plesne variante, ki jih lahko izvajate na primerno melodijo, tudi na katerikoli počasen valček.

Par stoji v navadni standardni plesni drži. Plesalec in plesalka stojita drug nasproti drugemu. Plesalec prime s svojo desno roko plesalko zadaj v pasu, ona položi svojo levo roko na njegovo desno ramo. Plesalčeva levica in plesalkina desnica sta iztegnjeni v levo oz. desno naprej, sklenjeni v višini plesalkinih ramen in na pol skrčeni. Pri prvi različici plesalec z vrtenjem v desno obteži desno nogo in zaziba boke v desno. Plesalka pa simetrično izvaja enake gibe. Sledijo korak z levo oz. desno nogo na mestu in zib z boki v levo oz. desno, korak z desno oz. levo nogo na mestu in zib z boki v desno oz. levo. Nato se prvi korak ponovi. V treh korakih se par obrne za pol obrata v desno. Sledi enak postopek, a začenši z desno oz. levo nogo, in še pol parnega obrata v desno. To se ponavlja do konca melodije. Pari se med plesom pomikajo po krogu v levo, v obratni smeri urinih kazalcev.

Pri drugi varianti plesalec z vrtenjem v levo na predtakt obteži desno nogo, plesalka pa levo. Sledijo korak z levo nogo v desno nazaj, za plesalko z desno nogo v levo naprej ter korak z desno oz. levo nogo na mestu in korak z levo oz. desno nogo na mestu. V treh korakih se par obrne za pol obrata v levo. Postopek ponovimo tako, da začnemo z desno, pri ženski z levo, nogo. Pari torej brez zibanja v bokih z enakomernimi koraki izvajajo obrate v levo in se premikajo po krogu v desno, v smeri urinih kazalcev.

Pri zadnji varianti s hojo po krogu in vrtenico hodita plesalca po krogu v levo, v nasprotni smeri urinih kazalcev, plesalec v naprej in plesalka v nazaj, oba z rahlim zibanjem v bokih oz. nihanjem zgornjega dela telesa. Plesalka lahko med plesom in/ali na koncu izvede vrtenico v desno pod plesalčevo dvignjeno desnico.Na predtakt plesalec obteži desno nogo z zibom bokov v desno. Plesalka svoje gibe izvede simetrično. Sledi korak z levo nogo naprej, plesalec zaziblje z boki v levo, plesalka pa stopi z desno nogo nazaj in zaziblje z boki v desno. Plesalec nato stopi korak z desno nogo naprej in zaziblje z boki v desno, plesalka gre z levo nogo nazaj in zaziblje z boki v levo. Sledi korak z levo nogo naprej, zib z boki v levo (za plesalko z desno nogo nazaj in zib z boki v desno) ter podobni koraki, vendar začenši z desno oz. levo nogo. Plesalka lahko naredi kadarkoli vrtenico v desno v šestih korakih.

Vse tri različice lahko med plesanjem poljubno uporabljate. Kratko predstavitev in posnetke plesa si lahko ogledate na Facebook strani skupine Stu Ledi in na YouTubu.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava