Sreda, 24 april 2024
Iskanje

Drugi in tretji sklop pri koncu, čakajo še na pol milijona evrov

Urejajo cesto, ki iz Grojne pelje proti Števerjanu

5. mar. 2024 | 7:33
Dark Theme

Števerjanska občina obnavlja cesto, ki vodi iz Gorice skozi Grojno proti središču vasi in je za krajevni promet izredno pomembna. Prvi sklop obnovitvenih del so že izvedli med lanskim letom, decembra so se lotili še drugega in tretjega, ki sta v zaključni fazi.

Za nadaljevanje obnove števerjanska občina potrebuje še pol milijona evrov. Z Dežele Furlanije - Julijske krajine so po besedah podžupana Marjana Drufovke že dobili zagotovila, da je denar na poti. Podžupan sicer razlaga, da je cesta na Klenčinah potrebna korenite prenove.

»Omenjeni cestni odsek nedvomno potrebuje ukrepe za omejevanje hitrosti, predvsem začetno križišče v Grojni, kjer se začenja cesta za Ščedno, in za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu. Če bi se dalo, bi bilo potrebno poskrbeti tudi za novo zavarovano stezo za kolesarje ali pešce,« pravi Drufovka in opozarja, da je treba pri prenovi ceste upoštevati tudi potrebo po ustreznem sistemu za odvajanje meteornih voda in po preplastitvi.

Postopek sprožili lani

Na števerjanski občini so postopek za načrtovanje obnove ceste na Klančinah sprožili že v začetku lanskega leta, sočasno so se lotili tudi iskanje finančnih sredstev.

»Prvi sklop obnovitvenih del se je zaključil, za njegovo uresničitev smo prejeli sredstva notranjega ministrstva,« pravi podžupan, po katerem jim je notranje ministrstvo januarja lani zagotovilo 83.790 evrov prispevka, in sicer v okviru finančne pomoči, ki je bila namenjena občinam z manj kot 1000 prebivalci.

Po izvedbi prvega sklopa del se je urejanje števerjanske prometnice nadaljevalo. Decembra sta prišla na vrsto drugi in tretji sklop prenovitvenih del.

»Drugi sklop del je vreden 50.000 evrov. V tem primeru gre za dodatna sredstva notranjega ministrstva za občine, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev. Tretji sklop del je vreden 140.000 evrov, pri čemer je dežela z deželnim zakonom št. 7 iz leta 2020 namenila 100.000 evrov prispevka. Ostalih 40.000 evrov je občinskih sredstev. Oba sklopa del sta v zaključni fazi,«razlaga Drufovka, po katerem bi bilo za dokončanje obsežnega projekta prenove omenjene ceste potrebnih še pol milijona.

Zagotovila z dežele

»Na podlagi ustaljene prakse posvetovanja deželne uprave z občinami je števerjanska občinska uprava pripravila obsežen projekt, ki je vreden 500.000 evrov. Z deželne uprave smo prejeli zagotovila, da denar prihaja,« poudarja Marjan Drufovka in pojasnjuje, da so pred časom stopili v stik z deželno geološko službo za sanacijo treh manjših zemeljskih usadov, ki so jih opazili na omenjeni cestni trasi na Klančinah.

»Oktobra lani je deželna uprava dodelila 240.000,00 evrov prispevka za sanacijo omenjenih plazov,«poudarja števerjanski podžupan Marjan Drufovka.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava