Ponedeljek, 17 junij 2024
Iskanje

Kmalu razpis za zamenjavo javne razsvetljave v Gorici

Projekt so več let zavirale pritožbe

Gorica |
30. mar. 2023 | 10:55
Dark Theme

Goriška občina bo v kratkem času razpisala javno naročilo za zamenjavo uličnih svetil, zakonsko in tehnološko prilagoditev napeljave, dobavo električne energije, vzdrževanje sistema javne razsvetljave in storitve Smart city (Pametno mesto) v sklopu javno-zasebnega partnerstva.

Pritožbe zavirale projekt

Novembra leta 2021 je občina odobrila študijo izvedljivosti, ki jo je pripravilo podjetje Enel. To podjetje je namreč bilo izbrano po prvem postopku prijave interesa. Po obvestilu o rezultatih tega postopka se je podjetje Citelum, ki je tudi predstavilo svoj predlog, odločilo za pritožbo: ta je bila le prva od osmih, ki sta jih vložili podjetji, ki jih občina ni izbrala. Sodni postopki od leta 2021 zavirajo nadaljevanje projekta, z razpisom pa mestna uprava upa, da se bo zadeva končno premaknila z mrtve točke.

Razpis predvideva zamenjavo občinske javne razsvetljave, ki obsega približno 7400 svetil. Izbrano podjetje bo moralo poleg zamenjave svetil z energetsko bolj učinkovitimi LED svetili sistem tudi upravljati. Občino dalje zanima, da se čim bolj loči sistem javne razsvetljave od dobave električne energije za družine. V preteklosti sta ta dva elementa namreč bila tesno povezana, saj ju je upravljalo isto občinsko podjetje. Vzdrževanje pa je veliko bolj preprosto, če sta sistema ločena. V projekt so tudi vključili razne storitve t.i. Smart city, izbrano podjetje bo moralo poskrbeti tudi za valorizacijo arhitektonskih in okoljskih značilnosti mesta ter za umetniško razsvetljavo, tudi v luči Evropske prestolnice kulture leta 2025. Projekt za ekonomsko in tehnično izvedljivost predvideva začetno naložbo za energetsko prekvalifikacijo in Smart city storitve v višini približno petih milijonov evrov. Od prejetja predloga za javno-zasebno partnerstvo do razpisa javnega naročila so se sicer močno povečali stroški za surovine, kar pomeni, da bo naložba gotovo višja od tega, kar so v začetku predvideli.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava