Torek, 21 maj 2024
Iskanje

Od maja zaprt tudi skupni goriški trg, iščejo izvajalca za Epic in Super osmico

Od ponedeljka, 22. aprila, za promet zapirajo Kolodvorsko pot, od 2. maja do zaključka del pa ne bo več mogoče obiskati Vecchietovega mozaika in prehajati Trga Evrope / Transalpina. Novogoriška občina objavila naročili za prenovo t. i. SVTK in nekdanjega razskladišča

Gorica |
20. apr. 2024 | 7:33
Dark Theme

Čezmejno gradbišče na območju skupnega trga dveh Goric se širi. V sklopu obnovitvenih del, ki jih Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) od marca izvaja na območju Trga Evrope / Transalpina, Kolodvorske poti ter ulic Caprin, Foscolo in Luzzato, t.i. Fabianijevega oz. Laščakovega trizoba, bo od ponedeljka, 22. aprila, za promet zaprta Kolodvorska pot. Medtem Mestna občina Nova Gorica išče izvajalca za prenovo dveh objektov na območju novogoriške železniške postaje, bodočega Epic Centra in Super osmice.

Po cesti bodo zaprli še trg

V prvi fazi po zaprtju Kolodvorske poti, pojasnjujejo iz EZTS GO, bosta za pešce prehajanje trga in dostop do železniške postaje še vedno dovoljena, obvoz za vozila bo speljan po Solkanu. Drugače pa bo od tedna kasneje, točneje od četrtka, 2. maja, ko bodo Trg Evrope / Transalpina zaradi gradbišča popolnoma zaprli. Obisk Vecchietovega mozaika, ki bo od tega datuma prekrit in torej zaščiten v izogib morebitni škodi, ne bo mogoč vse do zaključka del: le-ta naj bi se predvidoma zaključila do konca tekočega leta.

Informacije o simbolnem skupnem trgu in zgodovinske fotografije bodo turistom in drugim obiskovalcem na voljo na začasnih večjezičnih informativnih panojih, ki so že v pripravi. Pešci bodo lahko dostopali do železniške postaje na slovenski strani s Kolodvorske poti, na italijanski strani pa iz Ulice Catterinijev, kjer so v prejšnjih mesecih spet odprli tudi parkirišče, ki so ga dalj časa zasedali stroji izvajalca del na Kornu.

Zaprtje Kolodvorske poti bo prineslo s seboj tudi spremembe prometne ureditve za tovorna vozila. V dogovoru z goriško občino bodo lahko tovornjaki, ki potrebujejo dostop do gradbišča na Trgu Evrope / Transalpina in industrijske cone v Solkanu, vozili po sledeči trasi: Erjavčeva ulica– Škabrijelova ulica–Gorišček, Svetogorska ulica-Mejni prehod Solkan. Ukrep bo veljaven do zaključka del, predvidoma do konca leta 2024.

Epic in Super osmica

Medtem na slovenski strani s polno paro poteka preureditev novogoriške železniške postaje, ob tem pa so v zvezi z urejanjem infrastrukture za potrebe Evropske prestolnice kulture v teku tudi tri javna naročila, ki jih je objavila novogoriška mestna občina. Z dvema išče izvajalca za prenovo dveh objektov na območju železniške postaje, in sicer za prenovo t. i. stavbe SVTK, v kateri bo potekal projekt Super osmica, in za prenovo nekdanjega razkladišča Slovenskih železnic vzdolž železniške postaje. V tem objektu bo umeščen EPIC - Evropski center za interpretacijo 20. stoletja.

»Upamo, da bomo k ponudbam privabili čim večje število gradbincev in da bi lahko s prenovami začeli čim prej in tudi ulovili rok odprtja do pričetka Evropske prestolnice kulture,« pravi novogoriški župan Samo Turel.

V primeru obnove skladišča v EPIC center je predvidena celovita prenova, rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta. Ohranilo se bo obodne zidove ter del obstoječega ostrešja. Kritina bo odstranjena, nižja streha bo zvišana. Notranje stene in etažne plošče bodo v celoti odstranjene, ohrani se samo ena notranja vmesna stena. Rok za sprejem ponudb je 15. maj.

Za potrebo vzpostavitve poslovno gostinskega objekta Super 8 pa bo obnovljena pomožna stavba Slovenskih železnic, t. i. stavba SVTK. S prenovo bodo pridobili večnamenski objekt kot vsestransko družabno prizorišče, ki bo povezoval lokalno gastronomijo s kulturno umetniškimi vsebinami. Objekt bo hkrati tudi ena izmed vstopnih točk na osrednje prizorišče Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Rok za sprejem ponudb je 26. april.

Poleg omenjenih dveh naročil je novogoriška mestna občina te dni med drugim objavila tudi javno naročilo za preliminarno vzdrževanje in čiščenje odprtih površin na območju Rafutskega parka, ki ga je slovesno odprla v prejšnjih tednih ob navzočnosti kulturne ministrice Aste Vrečko. Občina želi pridobiti strokovno primerno usposobljenega izvajalca del za čiščenje in vzdrževanje prenovljenih zunanjih površin Rafutskega parka z vilo s poudarkom na zelenih in peščenih površinah. Pogodba se sklepa za obdobje do konca letošnjega leta.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava