Sreda, 12 junij 2024
Iskanje

Slovenski urad končno v polni zasedbi

Goriška občina zaposlila še drugo uslužbenko

Gorica |
21. mar. 2022 | 9:15
Dark Theme

Slovenska služba na goriški občini lahko po dolgem času spet deluje s polno paro. Po Micheli De Castro, ki je nastopila novo delovno mesto februarja, je v prejšnjih dneh Občina Gorica namreč zaposlila še drugo osebo z znanjem slovenskega jezika in s tem okrepila jezikovni urad, ki je bil zaprt več kot eno leto. V času zaprtja se je za prevajalske storitve občina naslanjala na zunanje podjetje, obseg dela jezikovnega urada pa bo seveda širši.

Delovanje urada za slovenski jezik omogočajo denarna sredstva, ki jih goriška občina prejema na podlagi zaščitnih zakonov št. 482 iz leta 1999 in št. 38 iz leta 2001. Na slovenskem jezikovnem uradu Občine Gorica je mogoče v slovenskem jeziku zaprositi za informacije o delovanju in storitvah občinske uprave, obenem so na voljo tudi prevodi upravnih aktov. Med glavnimi zadolžitvami zaposlenih na slovenskem uradu je, seveda, prevajanje dokumentov in obrazcev, pa tudi drugih besedil in časopisnih člankov. Uslužbenci jezikovne službe se sporazumevajo v slovenščini tako z uporabniki kot s pristojnimi uradi, ko je to potrebno.

Z Michelo De Castro, ki so jo kot omenjeno zaposlili februarja, bo odslej sodelovala še Sara Baglieri. Obe sta se udeležili javnega natečaja, ki ga je goriška občina razpisala in izpeljala med lanskim letom. Obe sta zaposleni za določen čas (do konca tekočega leta) s pogodbo upravno-računovodske svetovalke (kategorija C1). Občina je sicer nameravala eno od dveh mest zapolniti z upravno-računovodskim višjim uradnikom (kategorija D1), to pa ni bilo mogoče, ker so vsi kandidati, ki so se uvrstili na lestvico, zavrnili ponudbo o zaposlitvi. Zato je Občina Gorica preverila pri pristojnem deželnem uradu možnost, da izkoristi že dodeljena denarna sredstva tako, da še drugo mesto zapolni s kandidatom oz. kandidatko z lestvice za upravno-računovodske svetovalce, v kar je Dežela FJK privolila. »Uslužbenec, ki sodi v kategorijo C1, ne more opravljati vseh zadolžitev, ki jih ima uslužbenec višje kategorije. Zato se bomo morali za nekatere storitve še vedno naslanjati na zunanjo službo, za kar pa že imamo potrebna denarna sredstva,« pravi Stefano Ceretta, ki je v občinskem odboru odgovoren za jezikovne skupnosti.Urad za slovenski jezik je odprt od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro; ob ponedeljkih in sredah deluje tudi med 15. in 18. uro. »Trenutno ostaja urnik nespremenjen, preverili pa bomo, če ga bo treba prilagoditi ali podaljšati,« dodaja Ceretta. Za informacije je na voljo telefonska številka 0481-383459.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava