Sreda, 10 julij 2024
Iskanje

Vesna Humar ni več svetnica novogoriške občine

Njena funkcija državne sekretarke je nezdružljiva s funkcijo mestne svetnice

18. maj. 2023 | 7:12
Dark Theme

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja novogoriške mestne občine je 8. maja prejela obvestilo članice mestnega sveta Vesne Humar, sicer državne sekretarke v Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, o nezdružljivosti funkcij skladno s sistemskimi pojasnili Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zvezi z nezdružljivostjo funkcij.

Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta je določena v 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim v zadnji alineji prvega odstavka določa, da članu občinskega sveta preneha mandat, če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi. V drugem odstavku 37.b člena Zakona o lokalno samoupravi je določeno, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Prvi odstavek 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tako določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Navedeno torej pomeni, da državni sekretar kot poklicni funkcionar ne sme biti član občinskega sveta, ki predstavlja najvišji organ upravljanja občine.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava