Ponedeljek, 20 maj 2024
Iskanje

»Vse življenje plačujejo prispevke ...«

Druga čezmejna konferenca zvez upokojenih obrtnikov in malih podjetnikov

Gorica |
27. maj. 2022 | 9:55
Dark Theme

Zagotovitev dostojnega življenja vsem socialno ogroženim upokojenim obrtnikom in malim podjetnikom, zagotovitev vsaj minimalne dolgoročne pomoči socialno prizadetim ter opozorilo zakonodajalcem posameznih držav in Evropski uniji na pomen javnega priznanja obrtnikov in malih podjetnikov ob njihovi smrti. To sta bili osrednji temi včerajšnje druge problemske mednarodne konference v skupni organizaciji obrtniško podjetniških upokojenskih organizacij DUPOS iz Slovenije in ANAP iz Italije, ki se je odvijala na Gradu Kromberk.Dogodka so se udeležili člani obeh organizacij na državni, deželni in občinski ravni, predstavniki slovenske in italijanske obrtne zbornice ter župani občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba, Klemen Miklavič, Rodolfo Ziberna in Milan Turk. Konferenco sta organizirala Območni odbor vse slovenskega društva DUPOS delujoč za območje širše Goriške v Sloveniji in odbor ANAP iz Gorice, delujoč v okviru obrtniškega zborničnega sistema Confartigianato za širše goriško območje.

Prva tovrstna konferenca je bila organizirana leta 2019 v Gorici, na njej so udeleženci iz Nove Gorice in Gorice, v obeh primerih gre za neprofitni organizaciji, ugotovili, da imajo njihovi člani zelo podobne težave. Sklic naslednje konference, ki naj bi se zgodil leto za tem, je že prekinila pandemija novega koronavirusa. »Ob koncu sestanka septembra 2019 smo določili tudi nekaj smernic, ki jih moramo obravnavati z ustreznimi slovenskimi in italijanskimi institucijami. To so boj proti ekonomski stiski, izboljšanje socialne pomoči na socialno-zdravstvenem področju, problem ljudi, ki niso zmožni živeti samostojno, socialno vključenost starejših in aktivno staranje, boj zoper osamljenost, kakovost življenja in varnost v mestih ter mobilnost, javni prevoz in stanovanjska politika,« našteva Teresa Botolin, predsednica goriškega odbora ANAP. Na letošnji konferenci so vse naštete smernice nadgradili z vprašanjem socialne varnosti upokojenih obrtnikov in vprašanjem pietete ob smrti upokojenega obrtnika ali malega podjetnika. Na ta vprašanja želijo opozoriti predvsem pristojne državne organe pa tudi javnost, poudarja Jože Elersič, predsednik DUPOS Slovenija. Doseči želijo javno razpravo na to temo in spremembo zakonodaje.

»Medtem, ko “običajni” upokojeni delavci imajo sindikate, ki imajo na razpolago ustrezno registracijo in močno strokovno službo in z njo lahko identificirajo socialni problem ter spodbudijo ustrezne državne službe, da primer obdelajo, upokojeni obrtniki in mali podjetniki te strokovne moči nimamo, tudi ne v okviru svojih stanovskih povezav. Prizadetemu pa ne preostane drugega, kot da se sam znajde v teh, za njega velikokrat nečloveških okoliščinah, kot se je sicer znašel skozi vse svoje življenje,« glede vprašanja socialne problematike upokojenih obrtnikov izpostavlja Elersič. Drugi problem, na katerega so včeraj prisotni opozorili, pa je bilo javno priznanje ob smrti malih podjetnikov ali obrtnikov. Ti so vso svojo delovno dobo plačevali vse obveznosti in davke, ko pa preminejo, za to izve praviloma le ozek krog ljudi. »Vsa njegova zgodovina gre v pozabo, ker ne obstaja sistem, ki bi to beležil in arhiviral za objavo pri pripravi dostojnega slovesa od njegovega življenja,« dodaja Elersič. Društvo pa nima pooblastil, da bi zbiralo osebne podatke o nekom.

»Posebej so pozabljeni mali obrtniki, ki so poslovno delovali praviloma sami. Je pa vsak med njimi državo razbremenil skrbi za eno delovno mesto in ji vseskozi plačevali odmerjene davke. Na koncu njegovega življenja praviloma žal ni javne osebe, ki bi o njem spregovorila besedo ob odprtem grobu v pozdrav. Še manj javnega glasila, ki bi brezplačno objavil zapis o njegovem prispevku družbi v spomin,« so opozorili pri DUPOS in ANAP.Obe organizaciji ugotavljata, da zakonodaje, ki bi operativno delovala v smeri reševanja obeh izpostavljenih problematik še ni. Njihova pobuda gre torej v smeri spodbujanja odločevalcev, da bi se nanje začeli pripravljati. Predlagajo, naj bo to zakonodaja na ravni Evropske unije, vendar usmerjena v implementacijo v nacionalne zakonodaje.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava