Petek, 29 maj 2020
Iskanje

Z ugovori do znižanja izpostavljenosti hrupu

Goriški občani lahko svoja priporočila vložijo do 7. oz. 25. aprila

Gorica |
1. apr. 2020 | 6:32
Dark Theme

Goriški občinski svet je v začetku februarja z glasovi večine prižgal zeleno luč za nov načrt akustične razvrstitve, na katerega je mesto čakalo celih trinajst let. V okviru postopka imajo občani do 7. oz. 25. aprila čas, da vložijo svoje pripombe, ki jih bo zatem preučila pristojna občinska tehnična komisija. Ob zaključku preverjanja bodo tehniki ugovore posredovali občinskemu svetu, ki bo imel nalogo, da jih sprejme oz. zavrne; po vnovični odobritvi bo načrt za akustično razvrstitev postal pravnomočen.

Z načrtom so občinsko ozemlje razdelili na območja, v katerih veljajo različne mejne vrednosti kazalcev hrupa: razredov je šest. Že februarja so svetniki iz vrst opozicije in razni občani ugotavljali, da so naseljena območja ob robu mesta še vedno preveč podvržena hrupu, ki uhaja iz obrtnih in industrijskih con.

»Osredotočimo se na Štandrež. V novem predlogu imamo na štandreškem območju štiri različne akustične razrede: v 6. razred spada industrijska cona oz. njen osrednji del ob Soči, v 5. razredu je del industrijske cone, ki gleda proti vasi, medtem ko je v 4. razredu del Štandreža, ki je v stiku z industrijsko cono. V isti razred spadajo nekatere hiše v Ulici Sv. Mihaela in v Klancu, a tudi tudi ožje mestno središče in del Podgore. Preostali del Štandreža je v 3. razredu, tako kot drugi deli mesta izven ožjega jedra,« razlaga občinski svetnik Demokratske stranke Peterin, po katerem je problematična zlasti vključitev v četrti razred predela Štandreža, ki je v neposredni bližini industrijske cone. Peterin je prepričan, da bi morala biti tudi območja ob robu Štandreža vključena v tretji razred, saj bi bili tako občani ustrezneje zaščiteni pred hrupom. »V primeru preseganja mejnih vrednosti bi uprava morala pripraviti načrt sanacije, ki bi lahko na primer predvideval protihrupne pregrade, zamenjavo asfalta, hitrostne omejitve za vozila in druge ukrepe,« opozarja Peterin in pojasnjuje, da ravnokar pripravlja svoj ugovor, ki ga bo v prihodnjih dneh poslal goriški občini.

Že v prejšnjih dneh je sveženj pripomb vložil Fabio Curci iz združenja Gorizia Futura; njegovo zahtevo je podpisalo še drugih petnajst občanov. »Ugotovili smo, da v novem načrtu akustične razvrstitve niso dovolj zaščiteni prebivalci območij ob obrtnih in industrijskih conah. Občino zato pozivamo, naj "utiša" obrtne in industrijske cone, ki mejijo na naseljena območja,« poudarja Curci in pojasnjuje, da so se v prejšnjih dneh s somišljeniki pogovarjali preko spletne povezave. Na srečanju so ugotavljali, da je v načrtu za akustično razvrstitev več nedorečenosti in da občina pač ni upoštevala priporočil, na katere so občani lani opozorili z dvema nabirkama podpisov.

Pripombe pripravljajo tudi predstavniki odbora EkoŠtandrež, ki občane in štandreška društva vabijo, naj se jim pridružijo. »V tem času vsi razmišljamo o koronavirusu, kar je razumljivo in pravilno. Pomisliti pa je treba tudi na to, kar se bo zgodilo, ko bo epidemija mimo: nekatere predele Štandreža bi načrt akustične razvrstitve, če bo seveda ostal, kakršen je, lahko zelo oškodoval,« pravi Romana Leban. Odbor EkoŠtandrež je v prejšnjih tednih priredil nekaj spletnih sestankov na temo načrta akustične razvrstitve in priprave ugovorov, odziv pa ni bil takšen, kakršnega so organizatorji pričakovali.Težave sicer ne zadevajo le Štandreža, temveč tudi Svetogorsko ulico, kjer tik ob državni meji deluje obrtna cona, ter Podgoro in Stražce, kar je posledica nekdanje industrijske preteklosti obeh krajev.

»V novem načrtu za akustično razvrstitev bi občina morala upoštevati, da je nekdanja tekstilna tovarna v Podgori že leta zaprta; podobno velja tudi za industrijske obrate ob Soči pri Stražcah. Ob robu industrijske cone bi morali ustvariti pas, kjer bi bile najbolj hrupne dejavnosti prepovedane, kar bi tudi v prihodnje zagotavljalo boljše življenjske pogoje krajanom,« poudarja Fabio Curci, ki je prepričan, da bi morali znižati razred akustične razvrstitve tudi v obrtni coni na koncu Svetogorske ulice. »Obrtna cona meji na naravno območje s številnimi travniki in njivami, iz urbanističnega vidika so okoliška zemljišča obravnavana kot kmetijska, zaradi tega bi za območje veljalo spremeniti razred akustične razvrstitve; trenutno je obrtna cona v petem razredu, vendar bi po našem mnenju sodila v četrti razred, kar bi znižalo dovoljeno raven hrupa in zagotovilo boljše življenjske pogoje stanovalcem tamkajšnjega območja,« pravi Curci. Ob pozivu okoljevarstvenikov k čim številnejšim ugovorom velja tudi priporočilo, naj bodo iz tehničnega vidika ustrezni, saj jih bo pristojna komisija le v tem primeru lahko vzela v poštev.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

$tempAlt.replaceAll('"','').replaceAll('<p>','').replaceAll('</p>','').replaceAll('<br>','').replaceAll('<br/>','').replaceAll('<br />','').trim()

Za katero prepoved si najbolj želite, da bi jo odpravili?

6. maj. 2020 | 17:24
Prepoved ležanja na plaži
Prepoved prostega prečkanja meje
Prepoved obiska prijateljev
Prepoved skupinskih športov
Prepoved normalnega obratovanja barov in restavracij
Vse sedanje prepovedi so na mestu
Prikaz rezultatov

Glasovanje zahteva prijavo