Torek, 21 maj 2024
Iskanje

Z ustrezno signalizacijo hočejo opremiti ceste, kjer sobivajo kolesa in avtomobili

V Sovodnjah odobrili načrt Biciplan

25. apr. 2024 | 7:48
Dark Theme

Med zadnjim zasedanjem sovodenjskega občinskega sveta so dokončno odobrili načrt kolesarske mobilnosti Biciplan, ki ga želijo čim prej začeti uresničevati.

»Komaj bodo v pristojnih deželnih uradih objavili razpise za koriščenje finančnih sredstev, se bomo nanje prijavili. Najprej bi radi opremili z ustrezno talno signalizacijo ceste, ki jih kolesarji uporabljajo ob sobivanju z avtomobilisti, v prihodnje bi radi zgradili tudi kolesarski most čez Vipavo med Gabrjami in Pečjo, poleg tega bi radi poskrbeli za izgradnjo kolesarske poti med Klancem in staro šolo ob robu Sovodenj,« pojasnjuje občinska odbornica za infrastrukturna dela Alenka Florenin in pri tem opozarja, da bi bila uresničitev zamisli o izgradnji kolesarskega mostu in nove kolesarske steze, speljane za vasjo, kar zahtevna, saj bi se morala občina soočiti z več javnimi ustanovami, ki bi bile soudeležene pri upravnih postopkih.

Dobili denar za nov pločnik

»Občine morajo pripraviti razne načrte in plane, da lahko zatem zaprosijo za javne prispevke. Na podlagi načrta za odpravljanje arhitekturnih pregrad Peba, ki smo ga sprejeli pred časom, smo na primer uspešno pridobili 100.000 evrov deželnih sredstev, ki jih bomo vložili v prenovo pločnika med občinskim parkom in starim vrtcem,« razlaga Alenka Florenin in opozarja, da se bodo odslej na isti način lahko prijavljali tudi na razpise, ki spodbujajo kolesarsko mobilnost. Glavna cilja načrta Biciplan sta sicer izboljšanje prometne varnosti in spodbujanje občanov, da uporabljajo kolo kot vsakodnevno prevozno sredstvo.

»Med pripravo načrta moraš evidentirati glavne točke, kot so lahko šola, trgovina, pekarna, cerkev, banka, telovadnica, do katerih se občani lahko odpravijo s kolesom. Poleg tega moraš v načrt vključiti tudi povezave med posameznimi vasmi; v tem smislu smo v načrt vključili tudi zamisel o gradnji kolesarskega mostu med Pečjo in Gabrjami,« pravi Alenka Florenin in poudarja, da je med prioritetami, vključenimi v načrt Biciplan, tudi uresničitev kolesarske signalizacije, kjer je potrebna, denimo na odseku Štradalte med Sovodnjami in Potjo na Roje. »Na določenih cestah ni mogoče zgraditi kolesarske steze;v tem primeru poskrbiš, da na cestišče zarišeš oznake za kolesa, s katerimi avtomobiliste opozoriš, da kolesarji uporabljajo cesto za svoje premike,« pojasnjuje Alenka Florenin, po kateri je smisel načrtov za povečanje kolesarske mobilnosti tudi spodbujanje ljudi, da uporabljajo kolo za pot v službo oz. v šolo. Načrti se poleg tega morajo »pogovarjati« med sabo, tako da morajo občine upoštevati, kar se dogaja pri njihovih sosedih.

Sovodenjska občina je postopek za pripravo Biciplana sprožila pred nekaj leti, tako da je naposled načrt odposlala v pregled pristojnim deželnim uradom v začetku leta 2021. Sledilo je temeljito preverjanje načrta, v katerega je sovodenjska občina upoštevajoč nova navodila dežele vložila tudi nekaj sprememb.

Zelena luč Dežele FJK

Na deželi so zeleno luč za sovodenjski načrt Biciplan prižgali konec lanskega leta, nakar se je postopek zaključil z dokončno odobritvijo v sovodenjskem občinskem svetu. Priprava načrta je bila v primeru sovodenjske občine zahtevna tudi zaradi orografskih značilnosti občinskega ozemlja in zaradi prisotnosti raznih velikih infrastruktur, začenši z avtocesto, ki »reže« Sovodnje na dva dela. Velik del sovodenjske občine se razprostira v nižinskem svetu, po drugi strani so morali med pripravo načrta upoštevati tudi kraški predel občine, kjer je kolesarska mobilnost težavnejša. Pri skrbi za kolesarsko mobilnost je po drugi strani treba upoštevati tudi tehnične omejitve. Skozi Sovodnje je speljana pokrajinska cesta, ki mora imeti točno določeno širino, tako da ob njej ni prostora še za kolesarsko stezo. Ravno zaradi tega so v načrt Biciplan vnesli možnost, da bi v prihodnje kolesarsko stezo zgradili na območju ob robu vasi med staro šolo in Škrljami.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava