Sobota, 20 julij 2024
Iskanje

Za obnovo pevmskega mostu že imajo načrt, denarja pa še ne

Goriška občina potrebuje 5,5 milijona evrov

Gorica |
20. mar. 2024 | 10:28
Dark Theme

Na goriški občini po novem razpolagajo s študijo tehnične in ekonomske izvedljivosti, medtem ko si še morajo zagotoviti preko pet milijonov evrov, ki so potrebni za prenovo pevmskega mostu. Študijo je pripravil inženir Andrea Di Santolo in jo je v prejšnjih dneh izročil občinskemu odboru.

»V čim krajšem času bomo sprožili postopek za pridobitev potrebnih finančnih sredstev,«zagotavlja goriški župan Rodolfo Ziberna in napoveduje, da bodo za finančno pomoč zaprosili tako državno kot deželno vlado. »Po mostu je speljana ena glavnih mestnih vpadnic, tako da je na njem kar nekaj prometa. Veliko je tudi tovornjakov,«pojasnjuje goriški župan, po katerem ne načrtujejo le rednega vzdrževanja mostu, temveč bodo poskrbeli za funkcionalno izboljšavo mostne strukture s povečanjem njene širine. Ob zaključku del bosta po mostu speljana dva vozna pasova za avtomobile in druga vozila, zraven katerih bosta na vsaki strani po en pas za pešce oz. kolesarje z ustreznimi zaščitnimi ograjami.

Imajo od 40 do 150 let

»Mostovi, ki jih imamo v goriški občini, so bili zgrajeni v zelo različnih obdobjih, tako da imajo med štirideset in sto petdeset let, kar pomeni, da so nekateri skoraj dosegli svojo načrtovano življenjsko dobo,« pravi župan, po katerem se nekaterim mostom že poznajo leta, v nekaterih primerih se kažejo tudi posledice nekdanjih gradbenih tehnik, ki ne ustrezajo več sedanjim obremenitvam.

»Že kar nekaj let vključujemo v naš triletni plan javnih del vzdrževalna dela na naših mostovih, kar je posledica preverjanj, ki jih opravljamo,«pristavlja občinska odbornica Sarah Filisetti in pojasnjuje, da je bil pevmski most zgrajen leta 1946. Prejšnji most je bil sestavljen iz kovinske konstrukcije s tremi razponi in je bil uničen med drugo svetovno vojno. Oktobra 2020 je arhitekt Di Santolo pripravil poročilo o potresni ranljivosti sedanjega mostu in pri tem ugotovil, da so povozna površina in navpični elementi potrebni korenite prenove. Ob koncu leta 2021 je občinski upravi predlagal tri možne načrte za prenovo mostu, tako da bi lahko izbrali tisto, ki bi bila iz tehničnega in finančnega vidika najboljša. Na občini so izbrali načrt, ki predvideva izgradnjo še tretjega mostnega loka ob že obstoječih dveh, kar bo omogočilo, da tudi med gradbenimi deli most ne bo zaprt za promet. Dodatni mostni lok bodo zgradili na strani mostu, ki gleda gorvodno.

Med deli varen za pas za pešce

Na goriški občini opozarjajo, da izbrana rešitev zagotavlja najboljše razmerje med stroški in koristmi. Naložba bo skupno vredna 5,5 milijona evrov. Po mnenju načrtovalcev prinaša dograditev tretjega loka k dvema obstoječima precejšnje prednosti: dodatni lok bo omogočil prenovo ostalih dveh brez prometnih zapor, zatem bo skupaj z njima sestavljal enotno mostno konstrukcijo. Med gradbenimi deli bo prehod mostu predvidoma urejen izmenično enosmerno, vseskozi bo zagotovljen tudi varen pas za pešce in kolesarje, kot med drugim predvideva gradbena zakonodaja.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava