Nedelja, 03 december 2023
Iskanje

Struktura

Na vaša vprašanja odgovarja jezikovna svetovalka in članica Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič

22. jul. 2020 | 18:18
Dark Theme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Dober dan! Včasih, ko pišem v slovenščini, se mi dogaja, da ne najdem pravih besed. Mogoče mi lahko svetujete, kam naj pogledam? V italijanščini lahko na primer uporabimo besedo struktura kot sinonim za marsikaj, od poslopij do organizacij, v slovenščini pa so mi izvedenci rekli, da to ni mogoče.

Hvala za nasvet.

Postavili ste nam zanimivo in težko vprašanje. Res je: marsikaj, kar je v nekem jeziku čisto vsakdanja praksa, lahko zveni v drugem nenavadno, eksotično ... ali pa neučinkovito, neposrečeno. Včasih je tudi neprimerno, neustrezno ali celo napačno – a taki primeri so redki. Običajno gre za to, da so prevodi predvsem ... čudni.

Eden takih leksemov, ki se v italijanščini obnaša malce drugače kot v slovenščini, je prav gotovo tudi samostalnik struktura. Italijanska beseda struttura in slovenska beseda struktura sta si namreč podobni, zato mislimo, da imata tudi enak pomen in da se enako uporabljata. Takim besedam pravimo paronimi oz. lažni prijatelji.

Tokrat imamo opravka z delnim paronimom: nekateri italijanski in slovenski pomeni so namreč prekrivni in v teh primerih lahko italijansko besedo struttura brez težav prevajamo s slovensko besedo struktura:

la struttura della molecola / struktura (zgradba) molekule

la struttura sociale / družbena struktura (sestav)

la struttura sintattica / skladenjska struktura

Takih primerov je še kar nekaj.

Obstaja pa tudi vsaj toliko primerov, ko moramo za italijanski leksem struttura poiskati boljšo slovensko ustreznico oz. kar nekoliko preoblikovati in poenostaviti prevod:

la domanda sarà valutata dalla struttura scolastica competente / vlogo bo obravnavala pristojna šola

gli esami si svolgono presso le strutture sanitarie accreditate / preiskave (teste) opravljajo akreditirani izvajalci zdravstvenih storitev

la struttura ospita fino a 100 ospiti / nastanitveni objekt (hotel, hostel, počitniški dom, kamping ...) sprejme do 100 gostov

Iz teh in podobnih primerov lahko razberemo, da se v italijanščini struttura uporablja kot neke vrste nadpomenka: vse vrste šol, zavodov in drugih izobraževalnih ustanov -› strutture scolastiche; vsi izvajalci zdravstvenih storitev (bolnišnice, ambulante, zdravstveni domovi, klinike, koncesionarji ...) -› le strutture sanitarie; vsi nastanitveni objekti (hoteli, hostli, počitniški domovi, apartmajska naselja, kampingi, glampingi ...) -› le strutture ricettive. V slovenščini si lahko z nadpomenko pomagamo v glavnem takrat, ko imamo tudi v italijanščini množino, še v tem primeru pa ne uporabljamo besede struktura, ampak poiščemo ustreznejši leksem (le strutture ricettive -› nastanitveni objekti; le strutture sanitarie -› izvajalci zdravstvenih storitev). Ko imamo že v izvirniku ednino, v slovenščini običajno uporabimo ustrezno podpomenko.

Sprašujete nas, kje in kako lahko pridete do informacij o rabi jezika. Zato da bi lahko odgovorili na vaše vprašanje, smo si pomagali predvsem s Kolokacijskim slovarjem sodobne slovenščine (viri.cjvt.si/kolokacije), a naloga, ki ste nam jo zaupali, ni bila lahka, saj je bilo treba podatke, ki nam jih ponujajo viri, tudi ustrezno interpretirati.

Ko prevajate iz italijanščine v slovenščino, bo še najbolje, če pomislite in preverite, kako bi vašo misel zapisal_a govorec/govorka slovenskega jezika, ki ne zna italijansko. Če npr. pišete, kje lahko opravimo bris in se testiramo na/za novi koronavirus, je najbolje, da na spletu poiščete informacije, kako je s tem v Sloveniji: iz slovenskih besedil si nato izpišite posamezne besede, besedne zveze ali kar cele povedi, kombinirajte jih in sestavite svoje besedilo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava