Ponedeljek, 04 december 2023
Iskanje

Slovenskim šolam »vrnili« 50 mest

Dokument generalne direktorice Deželnega šolskega urada za FJK o dodelitvi mest za kritje dejanskih potreb šol

FJK |
18. sep. 2021 | 6:25
Dark Theme

Generalna direktorica Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino Daniela Beltrame je podpisala dokument, s katerim šolam s slovenskim učnim jezikom oz. dvojezičnim šolam v FJK za šolsko leto 2021/2022 dodeljuje petdeset mest v okviru prilagoditve seznama osebja dejanskim potrebam šol (t.i. dejanskega seznama osebja).

V dokumentu, ki nosi datum 17. septembra, Beltrame med drugim piše, da se je na podlagi novosti, ki so jih posredovali uradi, odločila za porazdelitev 50 mest, ki so bila, kot piše v dokumentu, »dana na stran« za vse potrebe določitve dejanskega seznama osebja.

Vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK Igor Giacomini (FOTODAMJ@N)
Vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK Igor Giacomini (FOTODAMJ@N)

Tako se je dosedanjim že obstoječim 496 mestom na slovenskih šolah pridružilo še 50 mest za prilagoditev dejanskim potrebam. Vseh mest je zdaj 546, od katerih 50 za okrepitev in 16 za podporni pouk. Vse šole v FJK, ki so imele že dodeljenih 12.461 mest, so za prilagoditev dejanskemu stanju dobile 436 mest. Zdaj je mest 12.897, od teh 1138 za okrepitev in 1326 za podporni pouk (od teh 91 za okrepitev podpornega pouka).

Dokument generalne direktorice predstavlja verjetno epilog zgodbe o manjkajočih 50 mestih za slovenske šole, ki je čez poletje zaposlovala šolnike in predstavnike krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Na manjkajoča mesta je opozoril vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK Igor Giacomini, sledila so zagotovila generalne direktorice, tudi predsednikoma Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, Kseniji Dobrila in Walterju Bandlju, da krčenja ne bo in da je šlo za nesporazum. A Giacomini je vztrajal, da njegov urad ni dobil nobenih uradnih zagotovil in tudi na odprtju seminarja za slovenske šolnike v Gorici ponovil, da vprašanje še ni rešeno. Ob začetku šolskega leta pa je, kot je sam povedal, dejansko izsilil dodelitev 50 mest. Zdaj pa je prišlo še sporočilo generalne direktorice.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava