Petek, 14 junij 2024
Iskanje

Iz krajev spomina naj se porodita sožitje in mir

V tržaškem novinarskem krožku predstavili projekt EUFREE - European citizens United in FREEdom and human right

Trst |
15. sep. 2020 | 8:21
Dark Theme

Zgodovina Evrope je naša zgodovina. Iz krajev spomina, kjer so se do nedavnega dogajali najhujši vojni zločini, pa naj se rodi želja po spoštovanju človekovih pravic. S tem ciljem nastaja evropski projekt EUFREE - European citizens United in FREEdom and human rights, ki ga koordinira tržiška mednarodna neprofitna organizacija Adriatic Greenet, v sodelovanju z VZPI-ANPI za Tržič, goriškim Kinoateljejem, Univerzo na Rijeki, organizacijo OGBH iz Sarajeva in srbskim združenjem iz Beograda Women in Black.

Projekt, ki so ga včeraj predstavili v tržaškem novinarskem krožku, predvideva več dejavnosti in pet mednarodnih dogodkov, ki se bodo razvijali na geografski osi Srbija - Bosna in Hercegovina - Slovenija - Italija.

Strokovni in znanstveni odbor, skupina novinarjev in predstavniki partnerjev projekta bodo v treh fazah razvili pet glavnih točk. Prvo predstavlja podrobna analiza šolskega gradiva za pouk zgodovine v državah vključenih v projekt. Vojne tragedije iz minulega stoletja so namreč večkrat predmet napačnih oziroma med sabo zelo različnih tolmačenj. Delovne skupine bodo analizirale Evropsko listino pravic državljana, ki je bila sestavljena pred dvajsetimi leti in vključena v lizbonsko pogodbo, ter oblikovali nov dokument z naslovom Europe we wish - Evropa, ki si jo želimo. Nato bodo spoznale življenjsko zgodbo gospe Marije, rojene leta 1905 v Brdih, ki ni nikoli zapustila svoje vasi, kljub temu pa živela v štirih državah. Njena vas je namreč bila najprej del avstro-ogrskega cesarstva, nato kraljevine Italije, Jugoslavije in nazadnje Slovenije.

Višek projekta bodo študijska potovanja v kraje najhujših vojnih zločinov držav partneric projekta. Na pot se bodo podale tri odprave.

»Raziskovalno delo ima kot cilj sožitje med narodi, razumevanje tistih dinamik, ki so povod za sovraštvo in iskanje dejavnikov, ki pripeljejo do vzpostavitve miru. Pomembno vlogo imajo pri tem novinarji, ki s posredovanjem določijo, kako poročati, s kakšnim pristopom pripovedovati dogajanja, ustvariti ali odpraviti predsodke,« je poudaril predsednik društva Adriatic GreeNet Corrado Altran.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava