Sreda, 24 julij 2024
Iskanje

Iz Solkana le naravni dotok

Hidroelektrarna Solkan začasno prenehala z obratovanjem

Gorica |
28. jul. 2022 | 6:25
Dark Theme

Zaradi izjemno nizkega pretoka reke Soče, ki je posledica dolgotrajnega sušnega obdobja, je včeraj z obratovanjem začasno prenehala Hidroelektrarna Solkan.

»Trenutno je povprečni pretok reke Soče v Solkanu tako nizek, da ne omogoča varnega obratovanja turbin. Ekološko sprejemljiv pretok se zagotavlja s prelivanjem vode čez jezovni zapornici in znaša toliko, kolikor je naravni dotok Soče. Do danes smo namreč nekoliko višji pretok od naravnega zagotavljali s praznjenjem akumulacij. Akumulacije na reki Soči, vključno s solkansko akumulacijo, so že dosegle spodnje, kritične nivoje, ki dodatnega praznjenja ne omogočajo več. Podobna situacija nas je na zadnje doletela leta 2003,« so za Primorski dnevnik povedali v podjetju Soške elektrarne Nova Gorica.

PREPREČILI MNOŽIČEN POGIN

Še včeraj dopoldne so skozi zapornice solkanskega jezu spuščali po 18,8 kubičnega metra vode, nakar se je s prenehanjem proizvodnje nekaj po deseti uri pretok znižal na 14,7 kubičnega metra na sekundo (popoldne je dosegel 15,5 kubičnega metra na sekundo). Takoj zatem je začela upadati gladina Soče pri Gorici; pod Ločnikom je bilo najhuje, saj nad tamkajšnjim jezom preusmerijo velik del vode v kanal, ki vodi proti Fari. Ribe so se zato pod Gorico in Štandrežem že začele zbirati v večjih tolmunih, ekološka katastrofa je bila za vogalom; upad pretoka so takoj opazili v konzorciju za melioracijo Julijske krajine, pravočasno ustrezno ukrepali in preprečili množičen pogin rib. Sredi dneva so omejili na minimum dotok vode v vse namakalne kanale in sočasno prekinili delovanje namakalnih naprav, tako da so v strugi reke Soče pod Gorico zagotovili dovolj vode za preživetje rib. Še posebej so trpele soške postrvi in lipani, ki za preživetje potrebujejo več kisika v vodi kot krapovci.

DEŽELA SEZNANILA MINISTRSTVO

Razmere so vseskozi spremljali tudi na ribiškem zavodu Ente tutela patrimonio ittico, ki je v prejšnjih dneh in tednih poskrbel za izlov rib iz raznih odsekov reke Soče. Pristojni deželni odbornik Stefano Zannier pojasnjuje, da že pripravljajo interventni plan za nove izlove rib, saj je Soča pod Gorico še vedno v veliki nevarnosti. Zannier je preko deželnega predsedstva z zadevo seznanil ministrstvo za ekološko tranzicijo in ga pozval, naj vzpostavi stik s slovensko vlado za povečanje količine vode, ki priteka skozi zapornice solkanskega jezu, za kar bo spričo včerajšnjih pojasnil podjetja Soške elektrarne po vsej verjetnosti nemogoče poskrbeti. Ribe v Soči pod Gorico bo mogoče rešiti, samo če se bosta dežela oz. konzorcij za melioracijo Julijske krajine odločila, da nekaj vode odvzameta namakanju in jo pustita v strugi reke.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava