Sreda, 10 avgust 2022
Iskanje

Postopka za odvoz biomase in pogozditev še niso sprožili

Trenutno se ukvarjajo s sečnjo dreves ob cestah

Vrh |
5. avg. 2022 | 7:33
Dark Theme

Takoj po pogasitvi požara na Krasu so na slovenski strani meje zabrneli stroji, s katerimi so začeli odstranjevati biomaso; do 20. avgusta je bodo odpeljali okrog 5000 kubičnih metrov, saj bi lahko predstavljala netivo za nove požare. Odstranjeni les bodo sortirali, slabši bo namenjen sekancem. Družba Slovenski državni gozdovi bo les prodala in izkupiček namenila prizadetim zasebnim lastnikom. Do 1. oktobra bo izdelan še sanacijski načrt za obnovo gozda.

Spričo slovenske učinkovitosti smo se pozanimali, kako vse skupaj poteka na italijanski strani državne meje. Občine nimajo neposredne pristojnosti nad gozdovi, tako da je bilo treba odgovore na naša vprašanja iskati v pristojnih deželnih uradih, in sicer na deželni direkciji za agroživilske, gozdne in ribolovne vire. Vodja gozdarske inšpekcije za Trst, Gorico in Videm Massimo Stroppa nam je povedal, da se pristojne službe trenutno ukvarjajo s sečnjo dreves, ki jih je ob cestah zajel požar in ki bi lahko ogrožala promet.

»Trenutno se z vprašanji, vezanimi na ponovno pogozditev opustošenega območja, ne ukvarjamo, saj smo se doslej posvetili sečnji dreves ob cestah,« nam je pojasnil Stroppa, ki smo ga vprašali, kako običajno tečejo zadeve ob podobnih primerih. »Najprej je treba pripraviti ustrezne pogozditvene načrte in jim zagotoviti finančno kritje; običajno tako za pripravo načrtov kot za njihovo izvajanje poskrbita dežela oz. civilna zaščita,« nam je razložil in opozoril, da uradi pri vodenju postopkov sledijo političnim usmeritvam, saj je za zagotovitev finančnih sredstev potrebna odločitev deželnega sveta, kar pomeni, da morajo deželni svetniki najprej poskrbeti za rebalans proračuna, šele zatem je na razpolago potrebni denar. Na pomoč lahko priskoči tudi država, vendar je tudi v tem primeru potrebno, da dežela pripravi vso potrebno dokumentacijo in in z njo prosi za potrebna sredstva. Posebno težavo pri pripravi sanacijskega in pogozditvenega načrta za goriški Kras bo predstavljalo dejstvo, da je zagorelo na stotinah zasebnih parcel, kar bodo morali pri vseh postopkih še kako upoštevati. Iz povedanega izhaja, da bo potrebnega kar nekaj časa (predvidoma več mesecev), preden bo poskrbljeno za odvoz biomase in pogozditev opustošene kraške krajine pri Medjevasi, Sabličih, Jamljah, Devetakih, Vižintinih, Gabrjah in na Vrhu.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava