Četrtek, 30 maj 2024
Iskanje

Štandrež sam, Pevma, Štmaver in Oslavje s Podgoro

Na goriški občini si prizadevajo za oživitev rajonskih svetov, ki naj bi zaživeli v novi obliki

Gorica |
20. nov. 2023 | 6:25
Dark Theme

Na goriški občini si prizadevajo za oživitev rajonskih svetov, ki naj bi zaživeli v novi obliki in naj bi imeli posvetovalno vlogo. S pripravo ustreznega predloga se že od lanskega leta ukvarja goriški občinski odbornik Maurizio Negro, ki pojasnjuje, da bo po novem rajonskih svetov šest, medtem ko jih je bilo do ukinitve leta 2012 deset.

»Novi rajonski sveti bodo v nekaterih primerih sovpadali z nekdanjimi občinami. Pevmo, Oslavje in Štmaver bomo pridružili Podgori, saj gre za sosednje kraje, ki imajo marsikaj skupnega - prisotnost slovenske narodne skupnosti, vezi... Poleg tega bomo združili tudi Svetogorsko četrt-Placuto s Stražcami, medtem ko bodo Rojce pridružene mestnemu središču. Rajonski svet za Podturn in Sv. Ano bo ostal takšen, kot je bil, isto velja tudi za Štandrež,« pravi Negro in pojasnjuje, da občani ne bodo neposredno volili članov rajonskih svetov.

»Po novem bodo imeli rajonski sveti po šest članov. Imenovali jih bosta večina oz. opozicija v občinskem svetu, ki bosta kandidate izbirali s seznamov, na katerih si želim ljudi, ki so jim pri srcu kraji, v katerih živijo,« pravi Maurizio Negro, po katerem bodo morali biti novi rajonski sveti čim bolj propozitivni. Imeli bodo nalogo, da pripravljajo predloge, da občino opozarjajo na morebitna odprta vprašanja, da prisluhnejo ljudem in njihovim težavam. »Novi rajonski sveti ne bodo imeli finančne avtonomije, ker bi to povzročilo vrsto težav birokratske narave. Občinski uradi bi dobili nove zadolžitve, kar bi nedvomno otežilo njihovo delo. Zaradi tega smo se odločili, da rajonski sveti ne bodo imeli svojih sredstev,« pravi Negro.

Kdaj pa bi lahko novi rajonski sveti ponovno zaživeli? Odbornik priznava, da pravega termina še niso določili. »Občinski uradi so kadrovsko podhranjeni, tako ne morem napovedati, kdaj nam bo uspelo zadevo speljati do konca. Predlog je v glavnem pripravljen, izdelal sem ga večinoma sam, zdaj ga mora vzeti v pretres pristojni funkcionar. Predvidevam, da bi lahko predlog predstavili članom pristojne občinske komisije januarja prihodnjega leta. Zatem ga bo moral obravnavati še občinski svet in ga tudi potrditi. Po vsej verjetnosti ne bo treba spreminjati občinskega statuta, tako da ne bo potrebna kvalificirana večina za njegovo sprejetje,« pravi Maurizio Negro.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava