Torek, 05 julij 2022
Iskanje

V Gradišču pospešeno načrtujejo mrežo kolesarskih stez

Kolesarsko pot bi radi speljali po protipoplavnem nasipu, ki ponuja lepši razgled

7. mar. 2022 | 9:08
Dark Theme

Občina Gradišče pospešeno načrtuje mrežo kolesarskih poti in drugih ukrepov za omejevanje avtomobilskega prometa in spodbujanje trajnostne mobilnosti. Zaradi središčne lege v goriški pokrajini so nekatere kolesarske povezave zanimive tudi v širšem pogledu za razvoj kolesarskega turizma v Posočju. O tem je bil pred nekaj dnevi govor na posvetu z občani, na katerem sta načrtovalca novega občinskega kolesarskega omrežja predstavila svoje zamisli in se posvetovala s krajani.

Posvet je sledil podobnemu srečanju, ki ga je občinska uprava pred nedavnim priredila z upravitelji hotelov, bed&breakfastov in drugih struktur v gostinsko-turističnem sektorju. Pozornost se je takrat osredotočila na kolesarsko stezo ob Soči, ki je v deželnem prostorskem načrtu že dolgo let prisotna z oznako FVG5, kljub prizadevanjem nekdanje pokrajinske in nekaterih občinskih uprav pa je doslej ostala še pretežno na papirju. Največ je doslej naredila občina Turjak, kjer je trasa speljana skozi lepo urejen park ob Soči, v zadnjih kilometrih pred naravnim rezervatom otoka Cona pa se kolesarska pot ob Soči spaja z obstoječo obalno kolesarsko stezo FVG2 med Tržičem in Gradežem, po kateri je možno nadaljevati skozi Fossalon vse do izliva reke pri rtu Sdobba.V Gorici se z navezavo na slovenski del soške kolesarske poti ukvarja EZTS, ki ureja nekaj odsekov tako v smeri Trga Evrope/Transalpina kot na obeh bregovih reke, čez Livado oz. Štmaver v smeri Štražic in Podgore, med katerima naj bi bila kolesarska pot speljana čez »pašerelo«. Za druge odseke še ni konkretnih načrtov, razen prav v Gradišču, kjer razmišljajo, kako bi najbolje uredili daljši odsek med avtocestnim priključkom pri Fari pa vse do nekdanjega železniškega mostu med Gradiščem in Vilešem, ki ga je goriška pokrajina svojčas namenila prav soški kolesarski stezi, da bi tam kolesarji prečkali reko z desnega na levi breg.

PRIVABLJALA BO ŠTEVILNE GOSTE

Gradiščanski hotelirji in gostinci so zelo zainteresirani za kolesarsko pot in si nadejajo, da bo privabila številne goste, tako kot se dogaja v Nemčiji, Avstriji in drugih državah, kjer je kolesarski turizem pomemben segment turistične ponudbe. Prav zaradi tega so občinsko upravo pozvali, da bi večji del odseka pri Gradišču speljali po protipoplavnem nasipu. Dežela FJK je doslej zagovarjala drugačno, menda iz tehničnega vidika enostavnejšo rešitev po poljskih poteh nedaleč od nasipa, vendar bi bila pot po vrhu nasipa lepša zaradi privzdignjene lege in razgleda na bližnjo okolico. Občinska uprava je vzela na znanje te želje in obljubila, da jih bo skušala uresničiti. Na drugo srečanje je občinski odbornik za promet Alessandro Pagotto povabil občane in predstavnike raznih domačih društev. Načrtovalca, inženir Fabio Gon in arhitekt Giampiero Iurig, sta predstavila smernice za pripravo občinske mreže kolesarskih poti, ki naj bi bila večnamenska. V poštev seveda prihaja turistični vidik poti ob Soči, pa tudi povezave v smeri Krmina, kjer bi se povezali z briškimi kolesarskimi potmi in s kolesarsko stezo ob Birši med Morarom in Medejo. Še pomembnejši pa je vidik vsakodnevne rabe kolesa tako znotraj naselja kot na medkrajevni ravni. Zaradi tega sta načrtovalca želela prisluhniti željam in potrebam uporabnikov. Pri tem je prišlo do izraza veliko zanimanje za varne kolesarske poti, ki bi lahko spodbudile množičnejšo uporabo kolesa za vsakodnevne premike v šolo, v službo, po nakupih, do športnih objektov in lokacij drugih storitev.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava